Historia szkoły 1951 – 1970

Pierwszego września 1950 r. stanowisko dyrektora obejmuje Bartłomiej Rusin – nauczyciel przeniesiony z Karolewa. Dobry organizator, zamiłowany rolnik. Prawie każdy dzień pracy rozpoczynał od obejścia gospodarstwa.

Dwuzimowa szkoła rolniczo-gospodarcza, lekcję prowadzi Maria Kwiatkowska, 1960 r.

Dwuzimowa szkoła rolniczo-gospodarcza, lekcję prowadzi Maria Kwiatkowska, 1960 r.

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych to okres wypaczeń stalinowskich. Prześladowania dotknęły również jednego z nauczycieli tej szkoły Leonarda Kwiatkowskiego. W 1954 r. zmuszono go do odejścia ze szkoły za ochotniczy udział w wojnie polsko –bolszewickiej. Do pracy szkole wrócił w 1957 r. po odwilży październikowej.

W 1951 r. aktywiści ZMP spowodowali usunięcie ze sztandaru szkolnego wizerunku Matki Boskiej i zastąpienie go wyhaftowanym znaczkiem ZMP. Sztandar ten przerabiano ponownie pod koniec lat pięćdziesiątych. Wizerunek znaczka zastąpiono kagankiem oświaty słowami „Walka Nauka Praca”.  Sztandar ten został ufundowany w 1948 r0ku przez samych uczniów i z ich inicjatywy.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Zdjęcia wykonał Ryszard Misiun w lutym 2014 r.

 

Decyzją Ministerstwa Rolnictwa ustalono , że szkoła ma przyjąć specjalizację rolniczo-łąkarską.  Pierwsi absolwenci tego kierunku wyszli w 1954 roku. Nauczyciele przedmiotów specjalistycznych w pierwszych latach zmieniają się dosłownie co roku.

Dopiero w 1954 r. zostaje przeniesiony z Karolewa inż. Aleksander Niedbalski. Nie jest specjalistą łąkarzem, ale jest doskonałym fachowcem rolnikiem i szybko opanowuje ten przedmiot.  W roku  1957 na własną prośbę przenosi się do Gródek. Do Lidzbarka zostaje przyjęte małżeństwo Zapisków: Eugenia i Apolinary po studiach rolniczych i specjalizacji łąkarskiej. W latach 1955-59 prace w szkole podejmuje aż 9 osób po studiach rolniczych, w tym ośmioro nauczycieli i kierownik gospodarstwa. Jest w tej grupie dwoje absolwentów tut szkoły z 1951 Nadzieja Wasilonok i Czesław Kiszkurno.

Od 1 lutego 1957 r. następuje zmiana  dyrektora. B. Rusin zostaje przeniesiony do Gródek, a stanowisko po nim ponownie obejmuje na półtora roku Józef Wierzbicki . 1 września 1958 r. po skończeniu zaocznych studiów dyrektorem zostaje Ryszard Smoliński – absolwent tej szkoły pracujący tu od 8 lat to jest od zdania matury. Dyrektor Smoliński, podobnie jak B. Rusin, dużo uwagi poświęca gospodarstwu. Już w 1960 r. zdobywa ono 3 miejsce w krajowym współzawodnictwie gospodarstw szkolnych.

Od 1 lutego 1963 r. przechodzi do pracy w Urzędzie Wojewódzkim, a stanowisko dyrektora obejmuje Apolinary Zapisek. Wkrótce następują też zmiany na stanowiskach kierownika internatu – zostaje nim Marian Minksztym. Oskarżony fałszywie o nadużycia przez robotnika ukaranego dyscyplinarnie za kradzież, Eliasz Sosna z gospodarstwa też musi odejść. Wróci po roku na stanowisko nauczyciela mechanizacji. Na stanowisku tym pracuje do przedwczesnego zgonu w powodowego nieuleczalną chorobą. Zmarł w 1978 r.

Nauczyciele (od lewej): E. Wójcik, A. Zapisek, H. Minksztym na konkursie orki, 1964 r.

Nauczyciele w czasie zajęć terenowych: Edward Wójcik, Apolinary Zapisek, H. Minksztym, 1964 r.

Pod nowym kierownictwem w gospodarstwie następuje zdecydowane pogorszenie wyników produkcyjnych i finansowych. Musi nastąpić w 1966 r. kolejna zmiana kierownika. Zostaje nim na rok odbywający po studiach staż pracy Jerzy Paukszto – późniejszy nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Reszlu, a po nim przeniesiony  z Kisielic Anastazy Cichocki, który pracuje na tym stanowisku do 1978 r. Był on bardzo dobrym gospodarzem, szczególnie dbającym o zachowanie idealnego wprost porządku. Ostatnimi  kierownikami byli Władysław Hac pracujący w latach 1978-1992 i Adam Kowalski od 1992 r. do 2000 r.,  to  jest do upadku gospodarstwa i wydzierżawieniu go prywatnej spółce 2000 r. przez dyrektora szkoły, W. Kowalskiego. Ta po dwóch latach rezygnuje z dzierżawy. Obiekt pozostawiony bez dozoru i opieki ulega szybko dewastacji i całkowitemu zrujnowaniu.

Lata 60-te to w inwestycjach naszej szkoły zastój.  Skromne środki kierowane są przez administrację do szkół mających trudniejsze warunki. W tutejszej szkole zostaje przeprowadzony w 1964 r. tylko kapitalny remont. Poprawiono funkcjonalność budynku  i uzyskano 3 dodatkowe sale. Warto odnotować podjęcie w 1964 r. podjęcie przez tutejszą komisję wychowawczą opracowania i wdrażania kompleksowego programu pracy wychowawczej, którego korzystało wiele innych szkół.

czytaj dalej HISTORIA SZKOŁY 1971 – 1986 lub wróć SZKOŁA I JEJ HISTORIA

 

Więcej o historii szkoły w publikacji dostępnej on-line: Lidzbarska Szkoła Rolnicza. Zarys monograficzny 1946-2001 >>

Reklama