Nadzieja Wasilonok

Uczyła w latach 1956 – 1991

Nadzieja WasilonokUrodziła się 5 sierpnia 1930 we wsi Wincentynowo, woj. wileńskie . W 1945 r. w ramach repatriacji przybyła z matką (ojciec nie żył) Marią Wasilonok (później – Kwiatkowską) do Lidzbarka Warmińskiego. W październiku 1946 r. rozpoczyna naukę w powstającym w tym mieście Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego , przekształconym później na Liceum Rolnicze. Maturę zdaje w marcu 1951r. Był to termin przyśpieszony, ponieważ władze, w ramach obowiązujących wówczas nakazów pracy w POM-ach, chciały szybciej skierować młodych techników do obsługi powstających spółdzielni produkcyjnych.
Nadzieja Wasilonok jest wśród 10% najlepszych maturzystów, skierowanych na studia. Wcześniej zobowiązana jest jednak na kilka miesięcy podjąć pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Suszu. 1 października 1951 r. rozpoczyna studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a po uzyskaniu stopnia inżyniera – studia magisterskie w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie w latach 1955-56.

1 września 1956 r. podejmuje pracę na stanowisku nauczycielki przedmiotów zawodowych w Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim.
W roku szkolnym 1957/58 odbywa półroczny kurs pedagogiczny w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr w Brwinowie. Daje to podstawę do uznania pełnych kwalifikacji do nauczania w średnich szkołach rolniczych.
W latach 1959 -1963 kieruje Dwuzimową Szkołą Rolniczo-Gospodarczą, działającą przy Technikum Rolniczo-Łąkarskim.
W 1964 r. urodziła bliźnięta – 2 synów, Jerzego i Wojciecha.
Dalszy przebieg pracy zawodowej, aż do 1991 r., związany jest z Technikum Rolniczo-Łąkarskim, a następnie Zespołem Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim. Jedynie w roku 1965/66 była pracownikiem terenowym Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Bęsi.

W szkole należała do wyróżniających się nauczycieli. Była wychowawczynią czterech klas.
Jako absolwentka szkoły była główną organizatorką zjazdów absolwentów od II do VIII.
Za pracę pedagogiczną odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem KEN, Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla Oświaty Województwa Olsztyńskiego, Złotą Odznaką ZNP.

Zmarła 11 lstopada 2003 r., pochowana na cmentarzu w Lidzbarku.

Opracował A. Zapisek w maju 2013 r.

Wróć do strony NAUCZYCIELE

Reklama