Maria Soroko

Uczyła w latach 1984-2008 r.

sorokoMaria Soroko – starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, nauczycielka, kierownik szkolenia praktycznego, egzaminator zawodu rolnik i technik rolnik.

Biografia i działalność zawodowa

Urodziła się 26 stycznia 1958 r. w Bydgoszczy w rodzinie inteligenckiej.

Ukończone szkoły i szkolenia:

 • Szkoła Podstawowa nr 30 w Bydgoszczy- 1973 r.
 • Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Bydgoszczy – 1977 r.
 • Akademia Techniczno- Rolnicza w Bydgoszczy – wydział zootechnika – 1982 r.
 • Krajowe Centrum Oświaty w Brwinowie – Studia podyplomowe – Hodowla i Żywienie Zwierząt – 1988 r.
 • Francja – staże z hodowli bydła mięsnego – 1994-1995 r.
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Brwinowie – Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczanie produkcji zwierzęcej – 1996 r.
 • BCBC Sp. z o.o w Olsztynie – Szkolenie Praktyczne oraz metodologia nauczania z zakresu chowu i hodowli bydła mięsnego i produkcji kulinarnego mięsa wołowego- 1997 r.
 • Holandia – staż z korekcji racic u bydła – 1997 r.
 • Kurs specjalistyczny dla kierowników szkolenia praktycznego – organizacja praktycznej nauki zawodu – 1998 r.
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie – kurs Nowa Szkoła Zawodowa dla edukatorów kształcenia zawodowego – 2000 r.
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach – Kurs Małej Gastronomii – 2000 r.
 • Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Stopień Awansu Zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego – 2001 r.
 • Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy-Studia Podyplomowe- „Turystyka i rekreacja” – 2003 r.

Przebieg pracy zawodowej:

 • Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarstw Rolnych w Lidzbarku Warmińskim– Zakład Rolny – Redy- st. Specjalista ds. produkcji zwierzęcej- 1982-1984 r.
 • Technikum Rolniczo- Łąkarskie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim – 1984 – 1998 r – nauczycielka; od 1998-2008 r.- kierownik szkolenia praktycznego
 • Będąc na emeryturze – SWP „Flandria” Inowrocław – koordynator ds. społecznych i zdrowotnych- 2009 – do chwili obecnej

Swoją pracę pedagogiczną zaczęła od nauczania produkcji zwierzęcej w Technikum Rolniczo- Łąkarskim i ogrodnictwa w Zasadniczej Szkole Rolniczej. Potem przez wiele lat uczyła przedmiotu produkcji zwierzęcej w Technikum Rolniczo-Łąkarskim, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Liceum Ekonomicznym. Z chwilą rozpoczęcia współpracy ze szkołami francuskimi – 1993 r. i decyzją Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, o prowadzeniu na bazie Gospodarstwa Pomocniczego hodowli zarodowej bydła ras Charolais i Limousine, opracowuje we współpracy ze stroną francuską, autorski program nauczania przedmiotu „Chów i hodowla bydła mięsnego” ( nie było programu takiego przedmiotu). Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 7 grudnia 1994 r. Od 1 września 1995 r. zaczyna nauczać nowej specjalizacji „Chów i hodowla bydła mięsnego”. Jest również współautorką powstania Centrum Kształcenia Ustawicznego (zatwierdzonego w 1997 r.), gdzie prowadzi szkolenia z zakresu chowu i hodowli bydła mięsnego. Tego przedmiotu uczyła i prowadziła zajęcia praktyczne, do chwili zakończenia przedmiotu specjalizującego – do 2001 r. W późniejszym prowadziła zajęcia praktyczne z żywienia i gospodarstwa domowego. Po wprowadzeniu do Technikum nowej specjalizacji- Obsługa ruchu turystycznego na wsi oraz Hotelarstwa, zaczęła uczyć tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Przez 10 lat pełniła funkcję kierownika szkolenia praktycznego. W tym czasie przyczyniła się do zorganizowania Ośrodka egzaminacyjnego na terenie naszej szkoły.

Swoją pracę traktowała z wielkim zaangażowaniem i miłością do uczniów i wychowanków.
Obecnie mieszka w Bydgoszczy.

Bibliografia

Alicja Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989), Olsztyn 2009, s. 158-159

Reklama