Małgorzata Chodunaj

Uczyła w latach 1962-74

chodunajMałgorzata Chodunaj, (ur. 1932 r.), nauczycielka, dyrektor, wizytator, przewodnik turystyczny PTTK.

Biografia i działalność zawodowa

Urodziła się 14 stycznia 1932 roku w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej.

Ukończone szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju 1950 r,
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – magisterium 1968,
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – studia podyplomowe z zarządzania oświatą 1980.

Przebieg pracy zawodowej:

 • Powiatowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim – instruktor 1954-57.
 • Szkoły podstawowe w Lidzbarku Warmińskim – nauczycielka języka polskiego 1957-1961,
 • Technikum Rolniczo-Łąkarskie w Lidzbarku Warmińskim, 1962-1974, w tym zastępca dyrektora 1972-1974,
 • Technikum Melioracji Wodnych w Giżycku – zastępca dyrektora 1974-1975,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach- dyrektor 1975-1977,
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Suwałkach – dyrektor 1977-1982,
 • Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach – starszy wizytator 1982-1985,
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zastępca dyrektora 1985-1990.
 • Będąc od 1990r. na emeryturze, w latach 1994 -2007 pracowała jako nauczycielka w Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach

Społeczna działalność oświatowa

W latach 1963 -1972 przewodniczyła działającej w Technikum Rolniczo- Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim Komisji Wychowawczej. Była współautorką programu wychowawczego, z którego korzystały również inne szkoły w województwie. Jako nauczycielka języka polskiego organizowała również działania pozalekcyjne z tego przedmiotu, jak quizy w formie zawodów między równorzędnymi klasami, konkursy krasomówcze, itp.

Z jej inicjatywy od 1966 r. organizowane były wojewódzkie przeglądy działalności artystycznej szkół rolniczych (zespoły wokalne, żywego słowa, taneczne, fotografiki itp.).

Na początku lat siedemdziesiątych zorganizowała w szkole lidzbarskiej bardzo estetyczną i funkcjonalną pracownię języka polskiego (pierwszą w województwie). W latach 1966 -1972 prowadziła społecznie zespoły metodyczne najpierw zajęć pozalekcyjnych, a potem języka polskiego.

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Złota Honorowa Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur,
 • Nagroda I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania,
 • Nagroda Postępu Pedagogicznego .

 

Bibliografia

 • Alicja Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989), s. 78
 • Apolinary Zapisek, 40 lat lidzbarskiej szkoły rolniczej – artykuł w „Biuletynie Oświaty Rolniczej” nr 1/1987, s.28-31

 

Reklama