Eliasz Sosna

Uczył w latach 1964 – 1978

Eliasz SosnaUrodził się 22 lipca 1922r. w Bielewiczach, pow. Oszmiana na Wileńszczyźnie. W czasie okupacji należał do oddziału partyzanckiego AK. Uczestniczył w operacji „Ostra Brama”, mającej na celu wyzwolenie Wilna. W lipcu 1944r. po podstępnym rozbrojeniu przez wojska radzieckie Wileńskiej Brygady AK został deportowany w okolice Kaługi, tam wcielony do batalionu roboczego Armii Czerwonej.

Po demobilizacji i uwolnieniu w 1946r. jako repatriant przybywa na Warmię. Początkowo wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Knipy, a w 1949 r. podejmuje pracę w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim. W roku 1950 przechodzi do pracy w PGR Pilnik na stanowisko zootechnika. W trakcie pracy ukończył zaocznie technikum rolnicze, a następnie studia wyższe uzyskując w 1957r. tytuł inżyniera rolnictwa.

W latach 1957-1963 pracuje na stanowisku kierownika gospodarstwa Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim, a od 1964 do końca życia jako nauczyciel mechanizacji w tej samej szkole. Odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1966r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (1977r) Zmarł na nieuleczalna chorobę 2 lipca 1978r.

Opracował A. Zapisek w maju 2013 r.

Wróć do strony NAUCZYCIELE

Reklama