Andrzej Kowalski

A_Kowalski_2Andrzej Kowalski urodził się 23.07.1944 r. w Brańszczyku, pow. Wyszków. Po ukończeniu w 1958 r. szkoły podstawowej w rodzinnej wsi, dalszą naukę kontynuuje w Technikum Mechanicznym w Ursusie  i tam  w 1965 r. otrzymuje świadectwo dojrzałości  i dyplom technika mechanika (obróbka  skrawaniem). W tym samym roku wstępuje do Studium Nauczycielskiego Szkolnictwa Rolniczego w Brwinowie – Pszczelinie.

 

Dyplom ukończenia Studium, potwierdzający jego kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy internatu i prowadzenia zajęć technicznych oraz rysunku technicznego, otrzymuje w czerwcu 1967 r. Już w trakcie nauki  zostaje zatrudniony od 1.11.1966 r. w Technikum Rolniczym w Dobrocinie i oddelegowany do Studium celem dokończenia nauki. 1.09.1967 r. zostaje przeniesiony do Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim na stanowisko wychowawcy internatu.  Od  1.09.1973 r. obejmuje funkcję kierownika internatu i na stanowisku tym pracuje aż do 31.08.2000r., w tym  w latach 1997 -2000 będąc  już na emeryturze.  Od 1.09.2000 do 31.08.2008 był zatrudniany na czas określony, na umowy,  w niepełnym wymiarze  na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Andrzej Kowalski, pracując zarówno na stanowisku wychowawcy, jak i kierownika internatu, bardzo  poważnie i wyjątkowo odpowiedzialnie traktował swoje obowiązki i jego przełożeni mogli zawsze w pełni na nim polegać. Wysoka kultura osobista, nadzwyczajna uczciwość, wrodzone poczucie taktu,  poszanowanie godności  osobistej oraz równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów i podległych  pracowników zapewniały mu wysoki autorytet  i należny szacunek ze strony młodzieży, współpracowników, podwładnych i przełożonych.  Na ile było to możliwe, pracę wychowawczą opierał na samorządzie młodzieży.

Bardzo dbał o warunki bytowe młodzieży, a zwłaszcza o racjonalne wyżywienie, prowadząc np. uprawę warzyw  na potrzeby stołówki, czy też tucz przystołówkowy, mimo że prace te nie wchodziły w zasadzie w zakres jego obowiązków.

Oprócz pracy w internacie realizował też część etatu dydaktycznego,  ucząc mechanizacji rolnictwa, prowadząc naukę jazdy na motocyklu. Przez wiele lat prowadził też kółko fotograficzne. Liczne zdjęcia jego autorstwa, bądź też wykonane pod jego kierunkiem, wykorzystano w Zarysie monografii naszej szkoły, wydanej w 2001 r. oraz na niniejszej stronie internetowej.

Stale doskonalił swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W latach 1978 – 1982 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy i otrzymał tam  dyplom magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Za wybitne osiągnięcia w pracy był wielokrotnie nagradzany, w tym  Nagrodą I stopnia Ministra Oświaty i  Wychowania (1976). Był też odznaczony Srebrnym Krzyźem Zasługi (1979) i Złotym Krzyżem Zasługl (1987). Obecnie na emeryturze, mieszka w Lidzbarku Warmińskim.

Reklama