Nauczyciele

Małgorzata Chodunaj

chodunajNauczycielka, dyrektor, wizytator, przewodnik turystyczny PTTK, urodzona 14 stycznia 1932 roku w Poznaniu, w rodzinie inteligenckiej.

CZYTAJ DALEJ


Jan Hedrych

hedrych-cut-IMG_6502Jan Hedrych (ur. 21 stycznia 1904 r. w Poznaniu, zm. 22 stycznia 1958 r. w Morągu) – nauczyciel, działacz harcerski, kierownik Katolickiej Szkoły Polskiej w Chaberkowie. W latach 1951-53 prowadził w naszej szkole chór i uczył przedmiotów humanistycznych i miernictwa.

CZYTAJ DALEJ


Franciszek Hildebrandt

Automatically generated PDF from existing images.Franciszek Hildebrandt urodził się 15 września 1923 roku w Rzeżęcinie (powiat Tczew), w rodzinie chłopskiej.  W latach 1930-36 uczęszczał do szkoły podstawowej w Pelplinie.  Naukę w szkole średniej  rozpoczął w 1936 roku, w Gimnazjum Ogólnokształcącego Collegium Marianum w Pelplinie. Wkrótce jednak naukę przerwała wojna i okupacja.  W 1940 roku, na skutek odmowy przyjęcia narodowości niemieckiej, rodzina jego została wysiedlona z gospodarstwa, a Franciszek, wraz z  bratem, został wywieziony  do Niemiec na roboty przymusowe.
CZYTAJ DALEJ


Czesław Kiszkurno

kiszkurno1Urodził się 24 lutego 1928 r. w Krzywiczach, woj. wileńskie ( obecnie Białoruś). Ojciec był prawnikiem, ale w czasie okupacji sowieckiej, aby zapewnić rodzinie byt, pracował też jako cieśla, a na zesłaniu w ZSRR w kołchozie jako kowal, później -księgowy. Czesław wychowywał się w rodzinie inteligenckiej ,
CZYTAJ DALEJ


Alicja Kosiedowska

Alicja Kosiedowska  Swoją przygodę ze światem rozpoczęłam w roku zakończenia II wojny światowej, a dokładniej 24 sierpnia 1945r. we wsi Targonie Wity w powiecie Zambrów, na Podlasiu.
CZYTAJ DALEJ


Henryk Kosiedowski

Zootechnik z przypadku, a nauczyciel z zamiłowania…

Henryk KosiedowskiHenryk Kosiedowski urodził się 6 stycznia 1935 r. w Starogardzie na Pomorzu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1949 roku rozpoczął naukę w Liceum im. Stanisława Staszica w Starogardzie. W kwietniu 1952 r. aresztowany, a potem zasądzony na dwa lata i sześć miesięcy (jako młodociany) za działalność w Młodzieżowej organizacji walczącej o wolność i suwerenność Polski. Jako „wróg ludu”, w normalnym trybie nauki nie mógł kontynuować, więc zatrudnił się, jako robotnik w Starogardzkiej Fabryce Obuwia.
CZYTAJ DALEJ


Andrzej Kowalski

A_Kowalski_2Urodził się 23.07.1944 r. w Brańszczyku, pow. Wyszków. Po ukończeniu w 1958 r. szkoły podstawowej w rodzinnej wsi, dalszą naukę kontynuuje w Technikum Mechanicznym w Ursusie i tam w 1965 r. otrzymuje świadectwo dojrzałości i dyplom technika mechanika (obróbka skrawaniem). W tym samym roku wstępuje do Studium Nauczycielskiego Szkolnictwa Rolniczego w Brwinowie – Pszczelinie.
CZYTAJ DALEJ


Helena Kraushar

krauchartUrodziła się 23 sierpnia 1923 roku w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie. Naukę w średniej szkole, przerwaną potem latami wojny, rozpoczęła w drugiej połowie lat trzydziestych w Wilnie. Po repatriacji w 1946 wstępuje do Liceum Pedagogicznego w Olsztynie, które ukończyła w 1948 roku. W latach 1948 -1950 pracuje w szkołach podstawowych (S.P Nr 1 i Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym ) w Lidzbarku Warmińskim.

 

CZYTAJ DALEJ


Barbara Kreutzinger-Cywińska

portretKiedy na prośbę Dyrektora Zapiska próbuję przyjrzeć się kolejom mojego życia, zastanawia mnie fakt, że spośród 49 lat pracy zawodowej, lata spędzone w lidzbarskiej szkole wyróżniają się w mojej pamięci jako czas szczególny.

CZYTAJ DALEJ


Stefania Martowicz

SmNauczycielka, działaczka w sferze kultury i w ZHP. Uczyła w latach 1974-75 i 1980-81. Urodziła się 24 sierpnia 1909 r. w Miechowie, w rodzinie drobnego kupca. W jej dziecięcych latach rodzina przeprowadziła się do Krakowa. Tam w 1916 r. rozpoczęła naukę w szkole prowadzonej przez zakonnice.

CZYTAJ DALEJ (Encyklopedia Warmii i Mazur)


Witold Minksztym

Urodziłem się jako syn Bolesława i Fortunaty Żołobowskiej 22.09.1933 r. we wsi Świkszczany, gmina Dryświaty, powiat Bracław, województwo wileńskie. Najmłodsze lata spędziłem przy rodzicach, którzy posiadali gospodarstwo rolne o powierzchni 25,6 ha.

CZYTAJ DALEJ


Kazimierz Ryszard Misiun

Ryszard MisiunUrodził się 4 października 1949 roku w Woźnicach, powiat Mrągowo, w rodzinie robotniczej. Po otrzymaniu w 1967 roku świadectwa dojrzałości  w Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie, dalszą naukę kontynuuje  w latach 1967-1969 w Studium Nauczycielskim w Olsztynie na kierunku fizyka z matematyką.

CZYTAJ DALEJ


Marianna Pastuszka

pastuszkaUrodziła się 2 października 1946 r. w Sokołowie, gmina Goszczanów, w rodzinie chłopskiej. Jest absolwentką Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jagiellonki w Kaliszu (1964).

CZYTAJ DALEJ


Maria Soroko

sorokoStarszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, nauczycielka, kierownik szkolenia praktycznego, egzaminator zawodu rolnik i technik rolnik.

CZYTAJ DALEJ


Eliasz Sosna

Eliasz SosnaUrodził się 22 lipca 1922r. w Bielewiczach, pow. Oszmiana na Wileńszczyźnie. W czasie okupacji należał do oddziału partyzanckiego AK. Uczestniczył w operacji „Ostra Brama”, mającej na celu wyzwolenie Wilna. W lipcu 1944r. po podstępnym rozbrojeniu przez wojska radzieckie Wileńskiej Brygady AK został deportowany w okolice Kaługi, tam wcielony do batalionu roboczego Armii Czerwonej.
CZYTAJ DALEJ


Janina Tchórzewska primo voto Muzyczuk

muzyczuk_cutZacznę więc od swego początku. Urodziłam się we wsi Popiołki, powiat Kolno w ostatnim roku niemieckiej okupacji – 22 czerwca 1944 roku. Posługując się słowami poety, mogę o sobie powiedzieć „urodzona w niewoli”, a dzieciństwo miałam „chmurne i durne”, a przede wszystkim bardzo trudne. Mama osierociła mnie i moje rodzeństwo, gdy miałam zaledwie sześć lat.
CZYTAJ DALEJ


Nadzieja Wasilonok

Nadzieja WasilonokUrodziła się 5 sierpnia 1930 we wsi Wincentynowo, woj. wileńskie . W 1945 r. w ramach repatriacji przybyła z matką (ojciec nie żył) Marią Wasilonok (później – Kwiatkowską) do Lidzbarka Warmińskiego. W październiku 1946 r. rozpoczyna naukę w powstającym w tym mieście Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego , przekształconym później na Liceum Rolnicze. Maturę zdaje w marcu 1951r.
CZYTAJ DALEJ


Eugenia Zapisek

babcia2Urodziła się 19 sierpnia 1934 roku w rodzinie chłopskiej we wsi Kolonia Borów, powiat Krasnystaw. Okres okupacji 1939 -1945 wspomina jako czas pracy w rodzinnym gospodarstwie i zabaw z rówieśnikami, ale jednocześnie czas grozy. Jej dom rodzinny był często miejscem spotkań i schronienia dla partyzantów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

CZYTAJ DALEJ


Kadra Pedagogiczna w latach 1946 -1986

Nazwisko i imię * Lata pracy Nauczane przedmioty
Wierzbicki Józef 1946-1976 botanika, zoologia, chemia, fizyka, ewolucjonizm
Sienkiewicz Franciszka D 1946-1948 język polski, historia, chór, biblioteka
Łucznikowa Wanda D 1946-1949 język polski, historia
Wierzbicka Jadwiga 1946-1969 matematyka, fizyka, hodowla, uprawa roli, organizacja gospodarstw, planowanie, biblioteka 1959-61
Wasilonok-Kwiatkowska Maria 1946-1955, 1958-1963 język rosyjski, zaopatrzenie człowieka w odzież
Nunikiewicz Wanda 1946-1947 żywienie człowieka, organizacja gospodarstwa domowego, geografia,
Bernolak Edward D 1946-1947 matematyka, miernictwo
Furman Henryk D 1946-1948 spółdzielczość
Mierzyńska Helena 1946-1947 zajęcia praktyczne z hodowli, zarząd internatu chłopców
Kozakowska Maria 1946-1953 zajęcia praktyczne z prowadzenia gospodarstwa domowego, żywienie człowieka, rachunkowość gospodarstwa domowego, wychowawczyni w internacie
Kosińska Maria 1946-1950 zoologia, ogrodnictwo, higiena, spółdzielczość
Wierchowicz Mieczysław 1946-1948 zajęcia praktyczne z hodowli, i uprawy, wychowanie fizyczne
Krauze Oktawia 1947-1951 ogrodnictwo, geografia, wiedza o sztuce, towaroznawstwo, organizacja gospodarstwa domowego, wychowanie rodzinne
ks. Czajka Józef D 1947-1949 religia
Kwiatkowski Leonard 1947-1954, 1957-1964 pszczelarstwo, historia, matematyka, botanika, zoologia, ogrodnictwo
Dominiak Jan D 1947-1948 mleczarstwo
Chełmicki Antoni 1948-1952 gleboznawstwo, uprawa roli, łąkarstwo
Bocian Leon 1948-1949 zajęcia praktyczne z ogrodnictwa
Giegło Władysław D 1948-1949 matematyka, fizyka
Czerwińska Janina D 1948-1949 wychowanie fizyczne dziewcząt, gry i zabawy
Czapla Kazimierz D 1948-1950 przysposobienie wojskowe
Balec Janina D 1948-1950 przysposobienie wojskowe
Gudz Włodzimierz 1948-1951 przemysł rolny, gleboznawstwo, matematyka, fizyka, chemia
Dolecka Bronisława 1948-1950 język polski, chór, wychowanie fizyczne, gry i zabawy sportowe
Czerwiński Jan D 1949-1950 wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
Ziemba Edmund 1949-1950 język polski, historia, organizacja, biblioteka
Pajewski Zygmunt 1949-1950 zajęcia praktyczne z uprawy
Ejnik Jerzy D 1949-1952 ekonomia polityczna, wop, zagadnienia aktualne
Hłaska-Pawlicowa Alicja D 1949-1950 język rosyjski
ks. Błaszko Władysław D 1949-1952 religia
Zieliński Jan 1950-1951 instruktor ogrodnictwa
Niżewska Jadwiga D 1950-1951 zajęcia praktyczne z hodowli
Rusin Bartłomiej 1950-1957 hodowla, mechanizacja, wychowanie fizyczne, bhp
Kondratowicz Maria 1950-1951 botanika, zoologia, uprawa
Cipkowska Monika 1950-1951 język polski, biblioteka
Więcek Helena 1950-1952 hodowla, ogólna uprawa, przemysł rolny, wychowanie fizyczne
Roman Tadeusz 1950-1952 instruktor hodowli, zagadnienia aktualne
Olechniewicz Antoni 1950-1952 zajęcia praktyczne, instruktor rolny
Wesołowska Maria 1950-1952 hodowla zwierząt, instruktor hodowli
Papiernik Antoni D 1950-1951 profilaktyka weterynaryjna
Ostrowski Witold 1950-1956 instruktor rolny, kierownik gospodarstwa
Smoliński Ryszard 1950-1963 uprawa roślin, organizacja gospodarstw, planowanie, maszynoznawstwo, statystyka, matematyka, miernictwo, fizyka
Ledóchowski Mieczysław D 1951-1952 fizyka, chemia
Szokal Lucjan 1951-1953 maszynoznawstwo, ogólna uprawa
Dorosz Leszek 1951-1953 historia, geografia, wychowanie fizyczne
Hedrych Jan 1951-1953 język polski, zaj. akt. społ. polityczne, wiadomości z miernictwa, biblioteka
Przybysz Wanda 1951-1952 ogólna uprawa, zoologia, ogrodnictwo
Nadratowski Edward 1952-1954 zoologia, chemia, ekonomia polityczna, ogólna uprawa
Stolarczyk-Smolińska Zofia 1952-1955 zajęcia z hodowli, łąkarstwa, uprawy roślin
Gajewska Maria D 1952-1954 chemia
Karpowicz Wacław 1952-1953 łąkarstwo, szczegółowa uprawa, botanika łąkarska
Kosiak Waldemar 1952-1955 geografia, wychowanie fizyczne
Kołakowski Zygmunt 1952-1953 fizyka, przemysł rolny, wychowawca internatu
Wojtaszek Hanna 1952-1953 wychowawca internatu
Rowianka Palmira D 1952-1953 wychowanie fizyczne
Pawliszcze Julian 1953-1954 zajęcia praktyczne z hodowli
Dąbrowski Walery D 1953-1954 łąkarstwo, nasiennictwo łąkarskie
Popkowski Bolesław 1953-1954 maszynoznawstwo, uprawa i ochrona roślin
Pestka Stanisław 1953-1955 język polski, historia
Niedbalska Blandyna 1954-1957 geografia, ekonomia polityczna, nauka o konstytucji
Niedbalski Aleksander 1954-1957 łąkarstwo, ochrona roślin, organizacja gospodarstw
Aniszewski Bernard D 1954-1955 botanika
Wiśniewski Alfons 1954-1955 matematyka, fizyka, miernictwo, zoologia
Dulko Sławomir 1955-1959 hodowla, melioracja
Martowicz Jan D 1955-1956, 1958-1959 chór
Grzyb Marian 1955-1957 przysposobienie wojskowe, wychowanie fizyczne
Kreutzinger Barbara 1955-1969 zajęcia praktyczne z hodowli, historia, język polski, wychowanie fizyczne, biblioteka 1961-69
Wójcik Edward 1955-1964 mechanizacja, uprawa, ochrona roślin, miernictwo, bhp
Jankowiak Mieczysław 1955-1959 język polski, historia, biblioteka
Ćwikiel Helena 1955-1963 zoologia, wychowawca w internacie
Ćwikiel Antoni 1955-1963 organizacja, geografia, wychowawca internatu
Wasilonok Nadzieja 1956- 1991 hodowla, zoologia, język rosyjski
Wesołowski Władysław 1957-1962 wychowanie fizyczne, przysposobienie wojskowe
Bzdel Michał 1957-1959 zajęcia praktyczne z uprawy i łąkarstwa
Koniuszewska Helena D 1957-1960 język rosyjski
Zapisek Eugenia 1957-1993 łąkarstwo, botanika łąkarska, produkcja roślinna, geografia, gleboznawstwo, nasiennictwo
Zapisek Apolinary 1957-1989 łąkarstwo, ekonomika i organizacja gospodarstw, doradztwo
Ks. Magdziarz Bronisław D 1958-1960 religia
Bugaj Jadwiga D 1958-1959 zajęcia świetlicowe zespół taneczny
Żeleszczak Feliks D 1958-1961 zespół muzyczny
Sosna Eliasz 1958-1978 mechanizacja, bhp, nauka jazdy ciągnikiem, motocyklem i samochodem
Roman Genowefa 1959-1960 Wychowawca w internacie
Kiszkurno Czesław 1959-1966 szczegółowa uprawa, chemia, organizacja gospodarstw
Minksztym Witold 1959-1969 hodowla, przysposobienie wojskowe
Kraushar Helena 1959-1986 hodowla, zoologia, fizyka, uprawa, ogrodnictwo
Dobkowski Edward 1959-1961 język polski, język rosyjski
Kaczyński Henryk D 1960-1962 zajęcia świetlicowe, zespół wokalny
Miłosz Janina 1961-1963 wychowawca w internacie
Staszkiel Daniel 1961-1962 język polski, recytacje
Saletis Alina 1961-1975 język rosyjski i niemiecki, biblioteka 1972-74
Szkodowski Stanisław 1962-1964 wychowanie fizyczne
Chodunaj Małgorzata 1962-1974 język polski, recytacje, biblioteka 1969-72
Pilarski Jan D 1962-1964 szczegółowa uprawa
Minksztym Halina 1963-1969 gleboznawstwo, nasiennictwo, ogólna uprawa
Chodunaj Stanisław 1963-1966 historia, geografia, wop, miernictwo
Minksztym Maria 1963-1973 chemia, wychowawca w internacie, gospodarstwo domowe
Minksztym Marian 1963-1973 przysposobienie wojskowe, wychowawca w internacie
Tadra Jan 1963-1972 wychowanie fizyczne
Pakulski Stanisław 1964-1967 zajęcia praktyczne z mechanizacji, wychowawca w internacie
Zdziechowski Władysław D 1964-1965 zajęcia praktyczne z uprawy i hodowli
Wasilewski Czesław D 1964-1965 szczegółowa uprawa
Górecki Tadeusz D 1964-1976 zajęcia praktyczne z łąkarstwa
Łabęcka Maria D 1964-1965 gospodarstwo domowe
Łazowski Romuald D 1964-1971 melioracje
Oleksów Julian 1965-1966 wychowawca w internacie, przysposobienie wojskowe
Hildebrandt Franciszek 1966-1991 botanika, chemia, ewolucjonizm, język niemiecki
Hoszwa Mieczysław 1966-1968 ekonomika i organizacja gospodarstw, mechanizacja
Staszkiewicz-Żmijewska Tekla 1967-1987 matematyka, fizyka
Kowalski Andrzej 1967-2008 wychowawca w internacie, mechanizacja, zajęcia świetlicowe, zajęcia z fotografii
Krynicki Franciszek 1967-1969 wychowawca w internacie, zajęcia praktyczne z hodowli i mechanizacji
Krasowska Bożena D 1967-1969 zajęcia świetlicowe
Cichocki Anastazy D 1967-1976 zajęcia praktyczne z hodowli, uprawy i łąkarstwa
Bednarek Jan D 1967- 2000 zajęcia świetlicowe, zespoły muzyczne, orkiestra dęta
Seroczyński Stanisław D 1967-1974 zajęcia świetlicowe, zespoły taneczne
Stankiewicz Ryszard D 1968-1969 zajęcia praktyczne z mechanizacji
Wierzbicki Jerzy D 1968-1970 chemia
Jarzyński Adam D 1969-1990 nauka jazdy ciągnikiem i samochodem
Truszczyński Edmund D 1969-1970 historia
Misiun Kazimierz Ryszard 1969-2005 fizyka, elementy informatyki
Lipski Franciszek 1969-1972 hodowla
Pastuszka Antoni 1969-1973 mechanizacja
Pastuszka Marianna 1969-2005 produkcja roślinna, chemia, biochemia
Pietkiewicz Henryk D 1969-1970 fizyka
Skarżyński Kazimierz 1970-1972 historia, geografia, wop
Krzywicka Łucja 1971-1972 hodowla
Pawliszyn Bronisław 1971-1973 uprawa
Łazowski Eugeniusz D 1971-1976 miernictwo i melioracje
Karkowska Maria D 1971-1974 chór
Gajewski Tadeusz D 1972-1973 historia, geografia, wop, przysposobienie obronne
Gajdamowicz Stanisław 1972- 1998 zajęcia praktyczne z mechanizacji i łąkarstwa
Januszewicz Jan 1972-1991 wychowanie fizyczne
Czujak Urszula D 1972-1973 biologia, hodowla
Tatera Janusz D 1972-1973 hodowla
Kowalski Wojciech 1972- ekonomika i organizacja gospodarstw, bhp, uprawa
Kosiedowski Henryk 1973-1993 produkcja zwierzęca, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, materiałoznawstwo, anatomia, fizjologia i patologia zwierząt
Misiun Mirosława Maria 1973-2003 historia, geografia, wos
Gąsowska-Kosiedowska Alicja 1973-2000 język polski
Dzierzgowska Krystyna 1973-1974 wychowawca w internacie
Reszczyńska Alicja 1974-1978 anatomia i fizjologia zwierząt
Skrabalak Marian D 1974-1979 nauka o lekach
Więckowski Eligiusz D 1974-1982 anatomia i fizjologia zwierząt, choroby zakaźne
Zwierzchowski Tomasz 1975-1978 chirurgia, rozpłód i położnictwo, choroby wewnętrzne
Ciesielski Wojciech D 1975-1983 ekonomika i organizacja weterynarii
Kwinto Stanisław D 1976-1977 wychowanie fizyczne
Czermak Wiesław D 1976-1977 przysposobienie obronne
Dworzyński Piotr D 1979-1981 nauka o lekach, rozpłód i położnictwo
Wiśniewski Jerzy 1978-1983 choroby wewnętrzne, chirurgia, choroby inwazyjne
Znaleziony Stanisław 1974-2006 mechanizacja, nauka jazdy ciągnikiem
Bastkowska Jadwiga 1974-2000 bibliotekarka, język polski
Domaszczyński Henryk 1974-1984 przysposobienie obronne, wychowawca w internacie
Kowalska Barbara 1974-1984 wychowawca w internacie
Klepacki Czesław 1975-1980 język rosyjski
Suwiński Jacek 1975- mechanizacja, nauka jazdy ciągnikiem
Martowicz Stefania 1974-1975, 1980-1981 język polski
Słowiński Włodzimierz D 1976-1988 miernictwo i melioracje
Muzyczuk Janina 1976-1987 język polski
Petryk Waleria D 1977-1978 język rosyjski
Kiedrowska Irena 1978-1981 język rosyjski
Gliński Stanisław 1978-2005 produkcja roślinna, ekonomika, marketing, towaroznawstwo
Procyk Zenon 1978-1979 uprawa
Hac Władysław D 1979-19811983-1984 produkcja roślinna, zajęcia z produkcji roślinnej i zwierzęcej
Rudnicka Barbara 1979-1984 produkcja roślinna, biologia, łąkarstwo, zajęcia praktyczne
Zakrzewski Ryszard D 1979-1980 technologia metali, budowa maszyn
Kącki Andrzej D 1980-1981 nauka o lekach
Grzebska-Purzycka Elżbieta 1980-2008 język rosyjski i angielski
Zienkiewicz Janina 1981- wychowawca w internacie, technologia żywienia
Dzięcioł Wiesława 1981-1983 wychowawca w internacie
Lipnicka Anna 1983-2008 ekonomika, rachunkowość, statystyka
Sybicki Stanisław 1984-1997 wychowanie fizyczne
Kosel Jolanta 1984-2006 wychowawca internatu
Kosel Wiesław 1984-1990 przysposobienie obronne, wychowawca internatu0
Soroko Maria 1984-2008 produkcja zwierzęca, chów i hodowla bydła mięsnego, obsługa ruchu turystycznego na wsi, hotelarstwo i turystyka
Baryła Łucja 1984-1985 język rosyjski

* Litera  „D” – nauczyciele dochodzący

Reklama