Ryszard Smoliński

Dyrektor szkoły w latach 1958 – 1963

R. SmolinskiRyszard Smoliński urodził się  16.02.1926 roku w Kisłach pow. Przasnysz. W okresie okupacji pracuje jako robotnik w gospodarstwie administrowanym przez Niemców k/Ciechanowa. W 1950 r. ukończył Liceum Rolniczo-Łąkarskie w Lidzbarku Warmińskim. Tu też rozpoczyna pracę zawodową jako nauczyciel od 1.10.1950 roku. Od lutego 1951 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. administracyjnych i wychowawcy jednego z internatów szkoły, kontynuując jednocześnie prace dydaktyczna. W trakcie pracy ukończył zaocznie studia na Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie w latach 1952-1957. Od 1.06.1958 roku do 31.01.1963 roku pełnił obowiązki dyrektora Technikum Rolniczo-Łakarskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Doskonały zmysł organizacyjny, stanowczość i doświadczenie decydują o skuteczności kierowania szkołą. Zakończył budowę internatu i obory gospodarstwa szkolnego. Udoskonalił działalność dydaktyczna i bazę zabezpieczająca realizacje tego procesu, w celu przygotowania nowoczesnych kadr specjalistycznych rolnictwa. Z dniem 1.02.1963 roku został powołany na stanowisko zastępcy Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, gdzie pracował do 31.05.1968 roku, nadzorując oświatę rolnicza.

Z dniem 1.06.1968 roku przeszedł do pracy w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Wylęgu Drobiu w Olsztynie na stanowisko dyrektora tego przedsiębiorstwa. W okresie 22-letniego kierowania przedsiębiorstwem wybudowano Zakłady Wylęgu Drobiu w Szczytnie, Iławie i Kętrzynie oraz fermy drobiu w Biesalu, Gryźlinach i Frygnowych. Uruchomiono nowoczesne na skalę europejską Zakłady Drobiarskie w Olsztynie.

Poza pracą zawodową brał czynny udział w działalności społecznej, pełniąc funkcję prezesa Powiatowego Komitetu ZSL w Lidzbarku Warmińskim, członka Rady Nadzorczej PZGS oraz członka komisji rolnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.

Za twórcza i aktywna prace został odznaczony miedzy innymi: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – 1982 r. , Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski -1974 r., Złotym Krzyżem Zasługi – 1962 r., Medalem 30-lecia Polski 1974 r., Złotą Odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur” – 1967 r., Odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” – 1980 r.

Zmarł 19 listopada 2007 r. Pochowany na cmentarzu w Stawigudzie koło Olsztyna.

Opracował na podstawie wywiadu w marcu 1996 r0ku absolwent Jan Wyżykowski

Wróć do strony DYREKTORZY

Reklama