Leonard Kwiatkowski

Dyrektor szkoły w latach 1950 – 1954

L. KwiatkowskiLeonard Kwiatkowski urodził się 07.03.1903 roku w Kownatach Borowych powiecie Ciechanów Mazowiecki. Szkołę początkową ukończył w rodzinnej wsi. Po rocznym przygotowaniu został przyjęty w roku 1918 do trzeciej klasy Gimnazjum Filologicznego w Ciechanowie. W listopadzie 1918 roku rozbrajał

Niemców, a w 1920 roku brał udział w wojnie przeciwko bolszewikom i Litwinom jako ułan partyzant 211 pułku ułanów (Partyzantka Konna mjr. Dąbrowskiego). W roku 1924 otrzymał świadectwo dojrzałości i do 1939 r. pracował jako nauczyciel w szkolnictwie powszechnym. Oprócz tego interesował się Przysposobieniem Rolniczym, Kółkami Rolniczymi i Związkiem Strzeleckim, pracując społecznie na różnych stanowiskach.

31 sierpnia 1939 roku zmobilizowany jako ppor. 116 p.p. Bierze udział w wojnie obronnej, dostając się do niewoli niemieckiej 28 września. Przez rok przebywa w obozie jenieckim w Arnswalde, następnie w Choszcznie. W 1945 roku 3 maja obóz, znajdujący sie w okolicach Hamburga, wyzwalają wojska angielskie. Do Polski wraca 11 grudnia 1945 roku.

Przez trzy lata pracował jako powiatowy inspektor oświaty rolniczej, a później nauczyciel, dyrektor i zastępca dyrektora w Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim (do 31 sierpnia 1954 r.). Został zmuszony do zwolnienia się z zawodu nauczycielskiego, gdyż jako żołnierz – ochotnik z 1920 roku i oficer nie mógł pracować w szkole. Do 1957 roku pracował jako ekonomista zaopatrzenia i transportu w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Lidzbarku Warmińskim.

14 marca 1957 roku Komisja Rehabilitacyjna orzekła, że może dalej pracować w zawodzie nauczycielskim. Od 1 września1957 pracuje jako nauczyciel zoologii i botaniki, w późniejszym okresie jako wychowawca w internacie. Przez wiele lat prowadził kółko pszczelarskie. W Technikum Rolniczo-Łąkarskim pracował do roku 1964.

Odznaczony odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. Zmarł 17.10.1977 r. w Lidzbarku Warmińskim.

Wróć do strony DYREKTORZY lub czytaj dalej BARTŁOMIEJ RUSIN

Reklama