Apolinary Zapisek

Dyrektor szkoły w latach 1963 – 1985

Apolinary ZapisekApolinary Zapisek urodzony 7.05.1933 roku w Sielcu Nowym, powiat Maków Mazowiecki w rodzinie chłopskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1945 -1947 w Krasnosielcu, a w 1947 r. rozpoczyna naukę w szkołach średnich w Szczytnie, kolejno: Gimnazjum Ogólnokształcące i Gimnazjum Rolnicze. Od 1949 r. uczy się w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie koło Kętrzyna. Tam w 1951 r. w Liceum Hodowlanym otrzymuje świadectwo dojrzałości. Od 1 października 1951 do 30 czerwca 1956 studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Specjalizował się w zakresie uprawy łąk i pastwisk. W 1956 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia i stopień inżyniera-magistra rolnictwa.

Od 1 października 1954 r. do 30 listopada 1956 r. był asystentem w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie w Katedrze Polityki Agrarnej u prof. Dyzmy Gałaja. W grudniu 1956 r. rozpoczyna pracę jako nauczyciel w Technikum Rolniczym w Reszlu. Z dniem 10 lutego 1957 r. został przeniesiony do Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Celem zdobycia kwalifikacji pedagogicznych w 1958 r. odbywa półroczny kurs pedagogiczny w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr w Brwinowie pod Warszawą.

Na stanowisku nauczyciela pracuje do 31 stycznia 1963 r. Od lutego 1963 r. obejmuje stanowisko dyrektora szkoły. Na stanowisku tym pracuje do 31 sierpnia 1985 r. to jest do czasu przejścia na własną prośbę na emeryturę.

W czasie jego pracy na stanowisku dyrektora nastąpił znaczny rozwój szkoły:

  • w latach 70-tych powstał Zespół Szkół Rolniczych, obejmujący 5 kierunków kształcenia oraz 2 szkoły filialne;
  • powiększono areał  gospodarstwa szkolnego z ok. 120 ha do ok. 200 ha;
  • zdecydowanie poprawiło się wyposażenie gospodarstw w środki techniczne.

Znacznej poprawie uległy warunki pracy szkoły:

  • wybudowano hale sportową złożoną z 2 sal gimnastycznych;
  • powstało 10 nowocześnie wyposażonych klasopracowni;
  • wybudowano 3 bloki mieszkalne, co rozwiązało problem mieszkaniowy pracowników szkoły i gospodarstwa na wiele lat;
  • znacznie wzrosły  kwalifikacje kadry pedagogicznej i administracyjnej – wszyscy  nauczyciele zdobyli pełne wymagane kwalifikacje, a wiele osób również stopnie specjalizacji zawodowej;
  • nastąpił wyraźny wzrost ilości absolwentów podejmujących wyższe studia. Część z nich obroniła tez rozprawy doktorskie, a kilka osób zdobyło też tytuły profesorów zwyczajnych.

Po przejściu na emeryturę pracuje jaszcze w macierzystej szkole do 31 sierpnia 1989 r., a od 16 stycznia 1989 r. do 31 stycznia 1991 r. pracował również na stanowisku zastępcy inspektora oświaty i wychowania w Lidzbarku Warmińskim. W swojej pracy przywiązywał dużą wagę do rozwoju i kultywowania tradycji szkoły: systematycznie odbywały sie zjazdy absolwentów.

W 1986 r. na 40-lecie szkoły opracował pierwsze w historii szkoły okolicznościowe wydawnictwo pt. 40 lat Zespolu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim,  a potem wspólnie z Ryszardem Misiunem następne dwie pozycje – w 1996 r. Pięćdziesiąt lat w służbie rolnictwa i polskiej wsi i w 2001 r.  monografię  Lidzbarska Szkoła Rolnicza. Wspólnie z Ryszardem Misiunem w 1996 r. był założycielem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Lidzbarku Warmińskim. Stowarzyszenie Działało do października 2001 r.

Od 1990 r. do 1996 r. pracował społecznie w Głównym Komitecie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, przygotowując zadania do eliminacji okręgowych i krajowch w bloku produkcji roślinnej oraz opracowania analityczne.

Był inicjatorem uczczenia pamięci Założyciela szkoły Józefa Wierzbickiego. W 1996 r. na frontonie szkoły wmurowana została tablica upamiętniająca Józefa Wierzbickiego, a ulica prowadzącą do szkoły została nazwana jego nazwano imieniem.

W ostatnich latach publikuje społecznie materiały historyczne w miesięcznika Wieści znad Orzyca, wydawanym w jego rodzinnej gminie i kwartalniku Krasnosielski Zeszyt Historyczny.

Za pracę zawodową i działalność  społeczną został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i  Srebrnym  Krzyżem Zasługi,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Medalem 40-Lecia, Złota Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur, odznaczeniami za zasługi dla organizacji młodzieżowych – ZMW, ZHZP i LZS, Honorową Odznaką Akademii Rolniczo-Techicznej w Olsztynie nadaną przez Senat Uczelni oraz wpisem do Księgi Zasłużonych dla Miasta Lidzbarka Warmińskiego. Obecnie na emeryturze – mieszka w Lidzbarku.

Wróć do strony DYREKTORZY lub czytaj dalej JÓZEF WIERZBICKI

Reklama