Bartłomiej Rusin

Dyrektor szkoły w latach 1950 – 1957

B. RusinBartłomiej Rusin urodził się  29.11.1910 roku we wsi Wiśniowej pow. Dębica. Szkołę podstawowa kończy w Będzienicy. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Ropczycach, gdzie kończy 6 klas. Po przerwaniu nauki z powodów finansowych do czasu powołania do odbycia służby wojskowej pracuje w gospodarstwie swojej ciotki. W roku 1931 rozpoczyna służbe w 16 p.p. Tarnów. W marcu 1932 roku został wyznaczony do szkoły podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza – pułk Głębokie woj. wileńskie. Po odbyciu służby wojskowej pozostaje w wojsku jako podoficer zawodowy. Cała służbe wojskowa pracował w kompanii szkolnej dla podoficerów. Odbyte kursy: w roku 1932 dla podoficerów (niezawodowych) służby czynnej 6-miesięczny, w 1934 dla obserwatorów zwiadowców 6-cio tygodniowy, w 1935 dla podoficerów nadterminowych 6-miesięczny w Osowcu, w 1938 dla podoficerów zawodowych i kurs pedagogiczny nauczania analfabetów w wojsku 6-miesięczny w Osowcu.

W roku 1939 wraz ze swoja jednostka wyjechał do Żywca a następnie do Węgierskiej Górki gdzie zastała go wojna. Do niewoli dostał się we wsi Zielona w woj. lubelskim. Po udanej ucieczce z niewoli dostał się do rodziny ony w miejscowości Głębokie woj. wileńskie. W kwietniu 1940 roku poszedł na 3-miesięczny kurs palaczy parowozowych, po skończeniu którego pracował jako mechanik parowego ogrzewania pociągów osobowych na liniach Grodno-Lwów i Białystok-Mińsk. W czasie okupacji niemieckiej (od sierpnia 1941 do lipca 1944) pracuje jako rządca majątku ziemskiego Ludwinów w gminie Brzostowica Wielka. Dnia 10 lipca 1944 roku został wywieziony przez Niemców – buduje okopy w Ostrołęce, a następnie pracuje w majątkach: Podkrajewo, Wiśniewo i innych w powiecie mławskim. Praca na roli prawdopodobnie wpłynęła na to, że w latach późniejszych związał się z zawodem nauczycielskim i szkołami rolniczymi. Po wyzwoleniu wraca do miejsca swego urodzenia. Przez pół roku jest niezdolny do pracy, a następnie pracował u rodziców na roli.

W lutym 1946 wyjechał na Ziemie Odzyskane, gdzie otrzymał prace w szkole rolniczej w Dobrocinie jako instruktor hodowlany. We wrześniu 1947 został wytypowany na roczny kurs instruktorsko-nauczycielski w Cieszynie. Po ukończeniu kursu wraca do Dobrocina. W 1949 roku zostaje przeniesiony do Karolewa gdzie pracuje na stanowisku nauczyciela przysposobienia obronnego i opiekuna (kierownika) internatu męskiego.

W pracy wyroniał się niezwykła energia, pomysłowością, sprawnością organizacyjna, wykazywał troskę o młodzież. Cechy te ujawniły się zwłaszcza w czasie wakacji 1950 roku, kiedy zajmował się administrowaniem i zaopatrzeniem 600 osobowego kursu dla absolwentów liceów rolniczych, przygotowującego ich do pracy na stanowiskach agronomów w Państwowych Ośrodkach Maszynowych (obsługa tworzonych spółdzielni produkcyjnych).

Od 1.09.1950 roku zostaje przeniesiony na stanowisko dyrektora Liceum Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim. W lidzbarskiej szkole (przemianowanej w 1951 roku na Technikum Rolniczo -Łąkarskie) pracuje do 31.01.1957 r. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę internatu (internat oddano do uytku w czerwcu 1959 r.). Od 1.02.1957 przeniesiony na stanowisko dyrektora Technikum Rolniczego w Gródkach, szkoły pracującej wówczas w bardzo trudnych warunkach. W 1957 zdał egzamin weryfikacyjny w SGGW w Warszawie i uzyskał tytuł zawodowy inżyniera (jednorazowa inicjatywa Naczelnej Organizacji Technicznej dotycząca osób, mających duży praktyczny dorobek zawodowy). W roku 1965 otrzymuje mandat poselski (był posłem przez dwie kadencje). Dużo czasu poświęcał równie działalności społecznej (był m.in. prezesem PK ZSL-u, członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Samopomoc Chłopska), lubił bezpośrednie kontakty z ludźmi, życzliwość i wyrozumiałość sprawiała, e był powszechnie lubianym i szanowanym człowiekiem. W uznaniu jego zasług Rada Gminy Płośnica, w której znajduje się kierowana przez niego szkoła, uhonorowała nadając jednej z ulic w tej miejscowości nazwę Bartłomieja Rusina.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970).Wpisany do księgi pamiątkowej Zasłużonych Dla Oświaty i Wychowania woj. olsztyńskiego. Zmarł 12.06.1983 roku w Działdowie, pochowany w rodzinnej miejscowości w województwie rzeszowskim.

Wróć do strony DYREKTORZY lub czytaj dalej RYSZARD SMOLINSKI

Reklama