Dyrektorzy

Józef Wierzbicki – dyrektor szkoły w latach 1946 – 1949 i 1957 – 1958

Józef Wierzbicki urodził się 15.04.1896 roku w Żelechowie pow. Garwolin. W latach 1907-1915 uczy się w Gimnazjum Tadeusza Radlińskiego w Siedlcach. W 1915 wyjeżdża wraz z wycofującymi się wojskami rosyjskimi pod Mińsk Litewski i tam w miejscowości Worobiowo (nadleśnictwo w dobrach Radziwiłłów) uczy dzieci wysiedleńców z ziemi lubelskiej. W marcu 1917 r. rozpoczyna praktykę jako praktykant leśnik koło Białej Cerkwi na Ukrainie. CZYTAJ DALEJ

Jadwiga Wierzbicka – dyrektor szkoły w latach 1949 – 1950 

Jadwiga Wierzbicka urodziła się 15.5.1907 r. w Chaśnie (woj. warszawskie). Gimnazjum ukończyła w roku 1926, a następnie rozpoczęła studia na wydziale rolnym SGGW w Warszawie. Pracę dyplomową po odbyciu studiów specjalnych w grupie ichtiobiologii i rybactwa obroniła 5.05.1931 roku i uzyskała tytuł inżyniera rolnika. CZYTAJ DALEJ

Leonard Kwiatkowski – dyrektor szkoły w roku 1950

Leonard Kwiatkowski urodził się 07.03.1903 roku w Kownatach Borowych powiecie Ciechanów Mazowiecki. Szkołę początkową ukończył w rodzinnej wsi. Po rocznym przygotowaniu został przyjęty w roku 1918 do trzeciej klasy Gimnazjum Filologicznego w Ciechanowie. W listopadzie 1918 roku rozbrajał Niemców, a w 1920 roku brał udział w wojnie przeciwko bolszewikom i Litwinom jako ułan partyzant 211 pułku ułanów (Partyzantka Konna mjr. Dąbrowskiego). CZYTAJ DALEJ

Bartołomiej Rusin – dyrektor szkoły w latach 1950 – 1957

Bartłomiej Rusin urodził się  29.11.1910 roku we wsi Wiśniowej pow. Dębica. Szkołę podstawową kończy w Będzienicy. Naukę w gimnazjum rozpoczął w Ropczycach, gdzie kończy 6 klas. Po przerwaniu nauki z powodów finansowych do czasu powołania do odbycia służby wojskowej pracuje w gospodarstwie swojej ciotki. W roku 1931 rozpoczyna służbe w 16 p.p. Tarnów. CZYTAJ DALEJ

Ryszard Smoliński – dyrektor szkoły w latach 1958 – 1963

Ryszard Smoliński urodził się  16.02.1926 roku w Kisłach pow. Przasnysz. W okresie okupacji pracuje jako robotnik w gospodarstwie administrowanym przez Niemców k/Ciechanowa. W 1950 r. ukończył Liceum Rolniczo-Łąkarskie w Lidzbarku Warmińskim. Tu też rozpoczyna pracę zawodową jako nauczyciel od 1.10.1950 roku. CZYTAJ DALEJ

Apolinary Zapisek – dyrektor szkoły w latach 1963 – 1985

Apolinary Zapisek urodzony 7.05.1933 roku w Sielcu Nowym, powiat Maków Mazowiecki w rodzinie chłopskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1945 -1947 w Krasnosielcu, a w 1947 r. rozpoczyna naukę w szkołach średnich w Szczytnie, kolejno: Gimnazjum Ogólnokształcące i Gimnazjum Rolnicze. Od 1949 r. uczy się w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie koło Kętrzyna. Tam w 1951 r. w Liceum Hodowlanym otrzymuje świadectwo dojrzałości. Od 1 października 1951 do 30 czerwca 1956 studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Specjalizował się w zakresie uprawy łąk i pastwisk. W 1956 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia i stopień inżyniera-magistra rolnictwa. CZYTAJ DALEJ

 

Reklama