Ludzie

Wielu ludzi tworzyło historię szkoły rolniczej w Lidzbarku Warmińskim. Od ich determinacji i wiedzy zależała jej pozycja w mieście, w regionie i w kraju. Dyrektorzy, ich zastępcy, nauczyciele, pracownicy i uczniowie, decydowali o tym, jak toczyła się jej historia.

Pokój nauczycielskiKierownictwo szkoły w pierwszych latach jej istnienia podlegało  częstym zmianom. Od 1 kwietnia 1949 r. jej pierwszy dyrektor, Józef Wierzbicki zostaje powołany na stanowisko wizytatora szkół rolniczych w Olsztynie. Obowiązki dyrektora przejmuje nie bez oporu mgr Jadwiga Wierzbicka. Po 10 miesiącach urzędowania kolejnym p.o dyrektora jest Leonard Kwiatkowski pełniący tę funkcje tylko 7 m-cy.

Od 1 września 1950 r. na stanowisko dyrektora zostaje przeniesiony z Karolewa Bartłomiej Rusin. Kieruje on szkoła prawie 7 lat do 31.01.1957 r. Wówczas to jako dobry, energiczny organizator zostaje skierowany do ratowania zagrożonego upadkiem Technikum Rolniczego w Gródkach k. Działdowa. Dyrektorem ponownie zostaje Józef Wierzbicki, a po upływie półtora roku od 1 września 1958 r. berło dyrektorskie przekazuje swojemu wychowankowi Ryszardowi Smolińskiemu.

Pokoj i nauczyciele

Po 4,5 latach od 1 lutego 1963 r. następuje kolejna zmiana na stanowisku dyrektora, Ryszard Smoliński zostaje awansowany na zastępce kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Stabilizację przynosi nominacja Apolinarego Zapiska na dyrektora szkoły –  pracuje on na tym stanowisku  najdłużej w historii szkoły, bo przez 22 i pół roku,  do 31.08.1985 r. aż do przejścia na emeryturę.

Zamieszczone biogramy dyrektorów były publikowane w 1996 r. w broszurze : „Pięćdziesiąt lat w służbie rolnictwa i polskiej wsi”, niektóre z nich obecnie aktualizowano.

Czytaj dalej: Biogramy dyrektorów szkoły

 

Reklama