Kalendarium do roku 1986

10.10. 1946

Pierwsze zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynające działalność ść Gimnazjum Gospodarstwa wiejskiego. Prace nad zorganizowaniem szkoły podjął 3 tygodnie wcześniej mgr Józef Wierzbicki wspierany przez Leonarda Kwiatkowskiego.

1.07.1948

Świadectwa kończenia Gimnazjum Rolniczego otrzymuje 48 absolwentów.Większość będzie kontynuować naukę w  klasach licealnych.

1948/49

Uczniowie z własnych składek fundują szkole sztandar.

1.04.1949

Zmiana dyrektora  Stanowisko to obejmuje na okres 10 m-cy Jadwiga Wierzbicka , a po niej na 7 m-cy Leonard Kwiatkowski.

09.1949

Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Liceum Rolnicze(4-letnie).

06.1950

Pierwsza matura – 61 absolwentów.  Absolwenci otrzymują nakazy pracy.

1 09.1950

Powołane na dyrektora Bartłomieja Rusina. Powołanie pierwszego w kraju Liceum Rolniczo-Łąkarskiego.

1951/52

Zmiana nazwy szkoły na Państwowe Technikum Rolniczo-Łąkarskie.

05.1954

I Zjazd Absolwentów.

05.1954

Pierwsza matura Technikum Rolniczo Łąkarskiego

1.02.1957

Stanowisko dyrektora ponownie na 1,5 roku obejmuje Józef Wierzbicki.

06.1958

Oddanie do użytku nowego internatu.

1958/59

Zmiana cyklu nauczania na 5-letni.

1.09.1958

Stanowisko dyrektora obejmuje Ryszard Smoliński.

1959/60

Utworzenie przy Technikum Dwuzimowej Szkoły Rolniczo Gospodarczej pod kierownictwem Nadziei Wasilonok. Szkoła pracowała do 1963 r. – 3 roczniki, 55 absolwentek.

1959/60

Gospodarstwo szkolne zajmuje 3 miejsce (na ok. 200 jednostek) we współzawodnictwie krajowym.

06.1960

II Zjazd Absolwentów.

1.02.1963

Stanowisko dyrektora obejmuje Apolinary Zapisek.

1964

Remont kapitalny budynku szkolnego.

04.1966

Drużyna szkoły pod opieką Witolda Minksztyma zajmuje III miejsce w kraju i I w województwie w konkursie zootechnicznym Przeglądu Hodowlanego.

14-15.05.1966

Obchody 20-lecia Oświaty Rolniczej na Warmii i mazurach połączone z I wojewódzkim przeglądem artystycznego dorobku i spartakiadą szkół rolniczych. Odznaczenie sztandaru szkoły Złotą Honorową Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur.

06.1966

III Zjazd Absolwentów.

06.1972

Rozpoczęcie praktyk zagranicznych klas IV w NRD (VEG Zigst Darss). Trwały do 1990 r. i objęły 645 uczniów.

09.1972

IV Zjazd Absolwentów.

1.10.1972

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej specjalności ogrodniczej.

06.1973

Oddanie do użytku pracowników szkoły i gospodarstwa 18-mieszkaniowego bloku przy ul. Polnej 40.

5.07.1973

Nadanie szkole Honorowego Obywatelstwa Miasta Fromborka przez tamtejszą Miejską Radę Narodową.

1.9. 1973

Otwarcie Technikum Rolniczego dla Pracujących.

1974

Powołanie przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie Technikum Rolniczo Łąkarskiego w Lidzbarku na szkołę ćwiczeń Międzywydziałowego Studium Akademii  Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

1.09.1974

Utworzenie Policealnego Zawodowego Studium Weterynaryjnego. Funkcjonowało do 1983 r. – 411 absolwentów.

1.09.1974

Utworzenie Filii Technikum Rolniczego dla Pracujących w Bartoszycach. Działało do 1980 r. -171 absolwentów.

1.05.1975

Pierwszy publiczny występ szkolnej orkiestry dętej prowadzonej przez Jana Bednarka.

1.09.1975

Otwarcie Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących . Pracowało do 1981 r. – 71 absolwentów.

15.05.1976

V Zjazd Absolwentów  i otwarcie Izby Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły.

1.09.1977

Formalne utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim.

1.09.1978

Utworzenie w Górowie Iław. filii Technikum Rolniczego dla Pracujących-działającej do 1981 r. – 27 absolwentów.

28.02.1980

Odznaczenie szkoły odznaką  Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

czerwiec 1980

Reprezentacja szkoły zajmuje I miejsce na eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zajmując 1, 2 i 4 miejsce.

11.1980

W szkole powstaje NSZZ „SOLIDARNOŚĆ’ i działa do stanu wojennego.

07.1984

Oddanie do użytku pracowników szkoły i gospodarstwa 2  bloków mieszkalnych przy ul. Polnej  44 i 46.

27.06 1985

Odznaczenie szkoły medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

31.08.1985

Dyrektor Apolinary  Zapisek na własną prośbę przechodzi na emeryturę. Stanowisko dyrektora obejmuje Wojciech Kowalski. a zastępcą zostaje Ryszard Misiun.

październik  1985

Powstanie pierwszej pracowni komputerowej zorganizowanej przez Ryszarda Misiuna.

27.06.1986

Oddane do użytku hali sportowej.(Budowę rozpoczęto we wrześniu 1982).

6.09.1986

Przekazanie  przez absolwentów nowego sztandaru i nadanie szkole imienia Mariana Gotowca.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zdjęcia wykonał Ryszard Misiun w lutym 2014 r.
4.10.1986

VI Zjazd Absolwentów.40-lecie szkoły.

Reklama