Inne szkoły

Szkoły rolnicze Warmii i Mazur 1945 -1989

Pamięć o nierzadko heroicznej pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów szkół rolniczych, warta jest  zachowania. Niepowtarzalna, czasami prawie rodzinna atmosfera panująca w nich też godna jest  pamiętania. W latach 40-tych XX wieku było ich niewiele – kilka średnich i kilkanaście niższych.  W latach 80-tych ok.120. Większość zorganizowana była w zespoły szkół. Transformacja ustrojowa i procesy demograficzne zredukowały ich ilość do jednej trzeciej czy jednej czwartej poprzedniego stanu. Podporządkowanie ich w 1999 roku reaktywowanym powiatom spowodowało, że  majątek tych szkół stał się często łupem odradzającej się biurokracji powiatowej, a zdarzało się też, że został bezmyślnie  zmarnowany. Obroniły się nieliczne. Ze znanych mi  trzy. To Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie,  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach (do czasu gdy kierował nim  dyrektor  M. Bukowski)  i ZSCKR w Karolewie (od czasu  gdy wrócił pod kuratelę Resortu  Rolnictwa). Obecnie Karolewo  może  stanowić europejski  wzór szkoły XXI wieku.  Odsłonięty w 2013 r.  Pomnik Pamięci w tej Szkole jest  też bardzo wymownym wyrazem szacunku dla  ludzi, którzy wcześniej tu pracowali, a pamięć o nich zachowała się  we wdzięcznej pamięci  absolwentów i ich kolegów.

Odsłonięcie Pomnika Pamięci, 16.10.2013, Karolewo

Odsłonięcie Pomnika Pamięci, 16.10.2013, Karolewo

W zakładce  tej chcemy  przedstawić w skrócie przeszłość niektórych szkół  w formie wspomnień o nich, a także biograficzne  materiały o niektórych ich nauczycielach. Obecnie strona  ta zawiera skrót historii   Gimnazjum Rolniczego w Szczytnie. Następne szkoły będą wprowadzane w miarę opracowań.

1. Szkoła  rolnicza  w  Szczytnie, 1946-1949 –  czytaj >>

Budynek Gimnazjum Rolniczego w Szczytnie - stan obecny; fot.: Wojciech Cymerman, 31.10.2013 r.

Budynek Gimnazjum Rolniczego w Szczytnie – stan obecny; fot.: Wojciech Cymerman, 31.10.2013 r.

 

2. Absolwenci Gimnazjum Rolniczego w Szczytnie – czytaj >

modzelewski2

Jeden z absolwentów szkoły, płk. Henryk Modzelewski (pierwszy z lewej), przyjmujący gratulacje od generała Jerzego Gotowały, 1990 r.

 

3. Zespół Szkół  Rolniczych im. Biskupa  Ignacego Błażeja  Krasickiego w Smolajnach (kilka migawek z lat 1961–2012)czytaj >>

smolajny-widok

 

4. Anna i Michał Bukowscy – nauczycielskie małżeństwo szkół rolniczych w Smolajnach (1968-2013) – czytaj >>

bukowski1

5. Szkoła Rolnicza w Dobrocinie w latach 1946-1991 – czytaj >>

Inż. Wincenty Chmyzowski, założyciel szkoły

Inż. Wincenty Chmyzowski, założyciel szkoły

6. Na 70 -lecie karolewskich szkół rolniczych – czytaj >>

W latach 1949 -2016 z Karolewa wyszło około 13500 absolwentów, posiadających rożne specjalności zawodów rolniczych. W latach 1978-1983 „odleciało” też 92 agropilotów, co jeśli chodzi o szkoły rolnicze, jest z pewnością ewenementem na skalę co najmniej europejską.

13.10. 2013r. Odsłonięcie Pomnika Pamięci. Od lewej dyr. R. Kawczyński, wiceminister rolnictwa K. Plocke, absolwent z 1951 r. A. Zapisek, były dyr. R. Artyszewicz, nauczyciel i absolwent A. Siemkiewicz

Reklama