Wojciech Jan Szymborski, absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego 1975 r.

wojtekUrodziłem się 2 stycznia 1956 roku w Krasnosielcu. Po ukończeniu w 1975 roku Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim odbyłem roczny staż pracy w Centrali Nasiennej w Pruszczu Gdańskim. W 1976 roku podjąłem studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej /obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ w Olsztynie, które ukończyłem w roku 1981. Całą swoją pracę zawodową związałem z doradztwem rolniczym i obecnie pracuję w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku na stanowisku głównego specjalisty. W pracy tej zdobyłem duże doświadczenie i znajomość zagadnień z uwzględnieniem programów pomocowych Unii Europejskiej Sektorowego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zdobyłem także certyfikat doradcy rolno-środowiskowego.

Praca społeczna

Aktywnie działam w Izbach Rolniczych od 1998 roku, od początku ich powstania. Wielokrotnie byłem delegatem na Walne Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Inne zainteresowania: od 2000 roku dodatkowo pracuję w lokalnych gazetach jako redaktor, zajmuję się problematyką społeczną swojego regionu ze szczególnym naciskiem na problemy wsi i rolnictwa.

Za swoją pracę zawodową i społeczną zostałem odznaczony 16.08.2005 roku przez Ministra Rolnictwa Jerzego Pilarczyka odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”, a 27.08.2013 roku „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Życie rodzinne

Jeszcze na studiach w Olsztynie poznałem i ożeniłem się z Lidią Skolimowską, dziewczyną z tego samego roku i tej samej grupy. Dochowaliśmy się trójki dzieci: Agnieszki 1981 r., Joanny 1984 r. Jakuba 1991 r. Obie dziewczyny skończyły studia na Uniwersytecie Warszawskim, Agnieszka skończyła ekonomię i prawo, Joanna – języki stosowane i amerykanistykę, natomiast Jakub w tym roku ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Lotnictwa, wszyscy pracują. Obecnie jesteśmy szczęśliwymi dziadkami, córka Agnieszka urodziła Alinkę -3 lata i Lucjana -3 miesiące.

wojtek2
Mieszkamy w Mławie, w swoim domu, wybudowanym w dużym stopniu własnymi rękami, wokół którego mamy piękny ogród.

maj 2016 roku

 WOJCIECH SZYMBORSKI

Reklama