Wiktor Bednarczyk, absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego, 1973r.

bednarczykUrodził się w Mażanach koło Węgorzewa w rodzinie robotniczej 10 lutego 1953 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Marcinkowie koło Mrągowa w latach 1968-1973 uczył się w Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim.

Po maturze odbywa obowiązujący wówczas staż pracy, a następnie zostaje zatrudniony w gospodarstwie pomocniczym Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Nawiadach. W 1977 r. po zawarciu związku małżeńskiego przenosi się do Ostrołęki. Tam podejmuje pracę w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego na stanowisku inspektora .Wkrótce awansuje na starszego inspektora odpowiedzialnego za kompleksową gospodarkę na użytkach zielonych. W pracy tej zdobywa uznanie, wyrażające się m.in. odznaczeniem go Srebrnym Krzyżem Zasługi. W międzyczasie kończy też z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Ekonomii i Organizacji Rolnictwa na ART w Olsztynie, uzyskując stopień magistra inżyniera. Oprócz pracy w administracji rolnej prowadził kwalifikacje polowe roślin uprawnych, a także był wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w Lelisie.

Po transformacji ustrojowej jego aktywność zawodowa i społeczna jest jeszcze wyższa. Prowadzi m.in. biznes prywatny, pracuje w delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, jest współorganizatorem Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości.
W 1999 roku podejmuje pracę w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Ostrołęce na stanowisku prezesa. Jest, jak dotychczas, najdłużej urzędującym prezesem w tej spółdzielni. Pozytywne wyniki jego pracy są dostrzegane , co znajduje wyraz w odznaczeniach i wyróżnieniach, jak np. Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Otrzymał tez Brązowy i Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, odznakę „Za Zasługi dla Miasta Ostrołęki”.

Jest ojcem dwóch synów, Tomasza i Krzysztofa z pierwszego małżeństwa oraz Radosława z drugiego.

W lipcu 2016 r.
Opracował Apolinary Zapisek

Reklama