Ryszard Buła, absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego, 1967r.

F-1aUrodził się 6 grudnia 1946 w Braniewie. Jego ojciec pochodził z okolic Myszyńca i Ryszard z krewnymi tam mieszkającymi do końca życia utrzymywał kontakty. Mimo wieloletniego mieszkania w innej części Polski, najbardziej czuł się związany z Warmią i ziemią kurpiowską. Jeszcze w jego latach dziecięcych rodzina przeprowadziła się do Lidzbarka Warmińskiego i tu ukończył szkołę podstawową, a w 1967 Technikum Rolniczo-Łąkarskie. W czasie nauki w szkole był bardzo zaangażowanym w szkolnych zespołach muzycznych, w sporcie, a także był aktywnym członkiem szkolnej organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej i to najprawdopodobniej sprawiło, iż potem w pracy również bardzo aktywnie działał w społecznej organizacji zawodowej i turystycznej. W szkole był lubianym przez koleżanki i kolegów swojej klasy, a także z klas młodszych i starszych.

Po maturze odbył roczny staż na tzw. budowach łąkarskich w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Szczecinie, pracując przy zagospodarowaniu użytków zielnych. Po stażu przeniósł się do Częstochowy i tu również pracował w tej branży w pionie wykonawczym bądź inwestycyjnym. Z zawodem łąkarza związany był nie tylko pracą, ale i działalnością społeczną w Sekcji Łąkarzy i Torfiarzy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji NOT. Był w tej organizacji bardzo aktywnym, liczącym się w kraju działaczem. Widoczne to było zwłaszcza podczas organizowanych terenowych konferencji łąkarzy połączonych z pokazami obiektów łąkarskich. Uczestniczyło w nich zwykle kilkaset osób. Organizował taką np. w 1986 roku w Częstochowie, wykazując przy tym nadzwyczajną sprawność w działaniu. Był człowiekiem pogodnym, życzliwym ludziom, z dużym poczuciem humoru, w towarzystwie którego chętnie się przebywało. Do końca swoich dni utrzymywał kontakty z swoimi kolegami i nauczycielami. Jeszcze w lipcu 2013 roku był współorganizatorem spotkania absolwentów z 1966 i 1967 roku. Planował też następne koleżeńskie spotkania. W 2009 roku spadł na niego poważny cios życiowy, gdy w wypadku poniósł śmierć jego dorosły syn. Odbiło się to zapewne na jego zdrowiu i być może przyczyniło się do przedwczesnej śmierci.

Zmarł 29 listopada 2014 roku w Częstochowie i pochowany jest na tamtejszym komunalnym cmentarzu.

 

Rysiek Buła (pierwszy z prawej) w odwiedzinach w domu E. i A Zapisków, 19.07.2013

Rysiek Buła (pierwszy z prawej) w odwiedzinach w domu E. i A Zapisków, 19.07.2013

Reklama