Michał Otton Bukowski, absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego 1966 r.

bukowskiData i miejsce urodzenia:

4.V.1946, Napraty koło Rogóża, powiat Lidzbark Warmiński

Życiorys:

Szkoły i wykształcenie:

 • Technikum Rolniczo-Łąkarskie w Lidzbarku Warmińskim, 1961-1966.
 • Studium Nauczycielskie o kierunku rolniczym w Ełku, 1966-1968.
 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Rolny, w 1989 r. uzyskał dyplom inżyniera magistra.
 • Studia podyplomowe z zarządzania oświatą „manager oświaty”, ukończone w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.
 • Posiada II stopień nauczycielskiej specjalizacji zawodowej oraz tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Praca

Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1968 na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Smolajnach. Od 1975 roku pełnił też funkcję dyrektora tej szkoły, a od 1981 roku również powstających z jego inicjatywy techników.
W roku 2000 szkoły, którymi kierował, zostały połączone w Zespół Szkół Rolniczych. Do Zespołu dołączono jako filie również dwie szkoły (Technikum i Zasadnicza Szkoła Rolnicza), istniejące w Tuławkach. W pracy, oprócz dydaktyki i kierowania szkołą, wiele uwagi i energii poświęcał właściwemu utrzymaniu i konserwacji zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Smolajnach, rozwojowi szkolnego gospodarstwa, a także inicjowaniu i organizowaniu społecznikowskich działań w środowisku wiejskim. Rozwijał też i prowadził na wysokim poziomie współpracę ze szkołami rolniczymi za granicą. Na emeryturę przeszedł po 44 latach pracy praktycznie w tej samej, chociaż już nie takiej samej placówce, 31 sierpnia 2012 roku. Szkoła, którą przez 37 lat kierował, w momencie jego odejścia osiągnęła szczytowy poziom swego rozwoju.

Działalność społeczna i kulturalna

Był działaczem SSK „Pojezierze”‚ i znacząco wspierał upowszechnienie kultury,rozwój sportu wiejskiego (LZS), pieszą turystykę górską, działalności ZMW, za co został przez te organizacje uhonorowany ich odznaczeniami. Ma też udokumentowane zasługi w organizacjach rolniczych, jak np. Związek Hodowców Koni, czy też w Społecznej Radzie Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Odznaczenia i wyróżnienia

Z ważniejszych odznaczeń posiada:

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, nadany poprzez Prezydenta RP w 2008 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2007 r
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko Mazurskiego nr 445
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznana przez Ministra Rolnictwa w 2005 r.
 • Medal Zasłużony dla Uczelni Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 1991 r.

Posiada też odznaczenia zagraniczne:

 • Medal Ministra Rolnictwa Ukrainy przyznany w 2012 r.
 • Medal Ministra Kultury Ukrainy, przyznany w 2014 r. za wkład pracyna rzecz Ukrainy

Jest (dotychczas jedynym w woj. warmińsko-mazurskim) laureatem nagrody Fundacji Edukacyjnej 4H. Odebrał ją w 2007 r. za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w środowisku wiejskim. Otrzymał wówczas równiez list gratulacyjny od Ministra Spraw Zagranicznych za popularyzację współpracy oraz działalność edukacyjną w ramach wspólnoty europejskiej.

Ciekawostki

Jest współautorem programu nauczania technikum rolniczego o specjalności „Rybactwo stawowe”.
Z jego inicjatywy organizowano w szkole dla okolicznych rolników doroczne imprezy, połączone z konkursami rolniczymi, jak np. Dzień Woźnicy

Bibliografia

 • Kicowska Alicji Daniela, Nauczyciele Szkół Rolniczych Warmii i Mazur 1945-1989, Olsztyn 2009, s.7
 • Edmund Wawirowicz, 50 lat Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Krasickiego w Smolajnach, Smolajny 2011
 • Strona internetowa Fundacja Edukacyjna 4 H w Polsce
Reklama