Jadwiga Bożyczko z d. Zapaśnik, absolwentka Liceum Ekonomicznego w ZSR, 1998 r.

bozyczkoData i miejsce urodzenia: 31.10.1969, Bartoszyce
Stan rodzinny: Mąż Zbigniew, dwie córki
Zawód: magister w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim.

Jest absolwentką:
– Liceum Ekonomicznego w ZSR w Lidzbarku Warmińskim (1998).
-Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2007).
Ponadto ukończyła studia podyplomowe na UWM w Olsztynie w zakresie:
– bezpieczeństwa i higieny pracy z ergonomią (2009),
– prawa pracy (2012).
Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe o kierunku „Rachunkowość i controlling” w Wyższej Szkole In-formatyki i Zarządzania w Olsztynie.

Od 1990 pracuje w administracji naszej szkoły, a od 2000 r. kieruje sekretariatem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – obecnie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
Aktywnie uczestniczyła w organizowaniu Zjazdów Absolwentów w 1996, 2001, 2008, 2011 roku, a także najbliższego, mającego się odbyć w czerwcu br. Dzięki przygotowywaniu przez nią materiałów archiwalnych możliwe było opracowanie i wydanie w 2001 r. zarysu monografii LIDZBARSKA SZKOŁA ROLNICZA. Była współorganizatorką i sekretarzem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Lidzbarku Warmińskim, działającego w latach 1996-2000. Obecnie wspomaga również prowadzenie naszej strony internetowej, wyszukując informacje archiwalne dotyczące naszej szkoły.
Utrzymuje kontakt z koleżankami i wychowawczynią swojej klasy .

W kwietniu 2016 r. opracował A. Zapisek

Reklama