Hubert Domański, absolwent Technikum Rolniczo-Łąkarskiego, 1970r.

I. Dzieciństwo, lata nauki.

Urodziłem się 23 września 1950r. w miejscowości Kędzie powiat Milicz (Dolny Śląsk) z rodziców Kazimierza Domańskiego, miejscowego leśniczego i Henryki Elżbiety z Wierzbickich Domańskiej.

Do szkoły podstawowej uczęszczałem w latach 1957-1965 w Zielonej Wsi pow. Rawicz i w Korzeńsku pow. Milicz.

W latach 1965-1970 uczyłem się w Technikum Rolniczo- Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim.

W latach 1967-1969 pracowałem w Młodzieżowej Radzie Internatu, pełniąc funkcję pomocnika wychowawcy internatu – Pana Prof. Andrzeja Kowalskiego. Wówczas przewodniczącą młodzieżowej Rady internatu była kol. Anna Orłowska.

Najważniejszą praktykę uczniowską (łąkarską) odbyłem w roku 1969 w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Słupsku w miejscowościach: Czerwieniec i Pobłocie pod kierunkiem Pani Prof. Eugenii Zapisek.

W latach 1970-1972 uczyłem się w Studium Nauczycielskim o specjalizacji wychowawca internatu- przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Pedagogicznych w Brwinowie – Pszczelinie/k. Warszawy.

W latach 1974-1978 odbyłem studia dzienne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia ze specjalnością archiwalną.

1996-1997 Studia Podyplomowe z zakresu archiwistyki na UMK.

II. Przebieg pracy zawodowej

1. W latach 1972-1974 wychowawca internatu w Technikum Rolniczym w Pieniężnie pow. Braniewo.

2. Roczna służba wojskowa -Lipiec- grudzień 1978 – Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych w Elblągu.
-styczeń- czerwiec 1979 – służba wojskowa w jednostce liniowej w 36 łużyckim Pułku Zmechanizowanym w Trzebiatowie woj. Zachodniopomorskie.

3. 01 wrzesień 1979 – 30 czerwiec 1988 nauczyciel historii i przedmiotów pokrewnych w Zespole Szkół Rolniczych w Jagarzewie.

4. 01 lipiec 1988 – praca w Archiwum Państwowym w Olsztynie Oddział w Nidzicy, stanowisko kierownik Oddziału. Od 01 lipca 1997, dodatkowo praca w Archiwum Państwowym w Warszawie Ekspozytura w Nidzicy – stanowisko kierownik Ekspozytury – do chwili obecnej.

III. Praca społeczna, wyróżnienia, osiągnięcia.

1.Członek – współzałożyciel Towarzystwa Ziemi Nidzickiej/1983/1984, wieloletni sekretarz TZN, do chwili obecnej.

2.Członek – współzałożyciel Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach – wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej – do chwili obecnej.

Wyróżnienia

1/ 2008 – tytuł Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego.

2/2012 – Statuetka od Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju wsi Ziemi Nidzickiej oraz kultywowanie tradycji i historii regionu.

3/ 2013 – statuetka burmistrza Nidzicy za działalność na rzecz środowiska wiejskiego Ziemi Nidzickiej.

4/2015 – statuetka za wieloletnią działalność kulturalną na rzecz środowiska lokalnego- z okazji 50 – Lecia Nidzickiego Ośrodka Kultury.

Inne Osiągnięcia

– 1981 – Nagroda finansowa Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie za osiągnięcia w pracy pedagogicznej w Zespole szkół Rolniczych w Jagarzewie pow. Nidzica.

– 1973 – 3 miejsce w teleturnieju w Olsztynie : Dorobek nauki polskiej w ostatnim 30-leciu.

Nidzica 08 czerwiec 2016.
Hubert Wojciech Domański

Reklama