Henryk Kacprzyk, absolwent Technikum Rolniczo Łąkarskiego, 1971 r.

kacprzykUrodził się 25.06.1952 roku. Wójt siódmą kadencję, na fotelu zasiadł w 1990 roku. Żona Agnieszka, troje dzieci – dwóch synów i córka. Wcześniej pracował w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Nasiennictwa.

Absolwent Technikum Rolniczo Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim (1971) i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na kierunku Rolnictwo (1976). Współorganizator corocznych inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, którą ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób. Żeglarz i myśliwy. Nie należy do partii politycznej.

Źródło: zdjęcie i tekst http://kto.wm.pl/opis/293,henryk-kacprzyk.html

Reklama