Helena Nadratowska z .d. Wodyńska, absolwentka Liceum Rolniczo Gospodarczego, 1950r.

nadratowska4Helena Nadratowska, z domu Wodyńska, była żoną pracującego w naszej szkole w latach 1952- 1954 nauczyciela Edwarda Nadratowskiego (1928-1990).

Urodziła się 2 lutego 1930 roku w Zarębach w powiecie bielsko-podlaskim. W styczniu 1946 roku rozpoczęła naukę w nowo otwieranym Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Olsztynie. Szkoła ta (jedna klasa ) została przeniesiona w październiku 1946 do Lidzbarka Warmińskiego, i włączona do powstającego w tym mieście Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. Ten okres swojej edukacji Helena Nadratowska wspomina: „Pracowaliśmy bardzo dużo, uczyliśmy się do późnych godzin nocnych. Wszystkie prace związane z funkcjonowaniem internatu i szkoły wykonywane były przez młodzież„. Po opisie prac związanych z warunkami bytowymi i prac w gospodarstwie szkolnym, dodaje: „udało się dzięki staraniom dyrektora Józefa Wierzbickiego stworzyć chór i zespół taneczny. Chór prowadzili organista i ks. Józef Czajka i polonistka Franciszka Sienkiewicz.”*

Tu w 1948 roku kończy Gimnazjum, a w 1950 Liceum Rolniczo Gospodarcze. Na jej świadectwie dojrzałości jest 18 ocen bardzo dobrych i 10 dobrych. W klasie była prymuską, długo wspominaną przez jej nauczycieli. Podejmuje studia na Wydziale Zootechnicznym powstającej w Olsztynie Wyższej Szkoły Rolniczej. W 1954 r jest w grupie pierwszych w historii tego Wydziału 92 absolwentów, którzy otrzymali stopień zawodowy inżyniera zootechnika. Swojego męża, Edwarda Nadratowskiego, poznała odwiedzając w czasie studiów swoją macierzystą szkołę w Lidzbarku Warmińskim. Po studiach wraz z mężem podejmuje pracę w Zespole Techników Rolniczych w Karolewie. W roku szkolnym 1957/58 odbywa półroczny kurs pedagogiczny w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Szkolnictwa Rolniczego w Brwinowie-Pszczelinie i wraz z mężem zostaje przeniesiona do Technikum Rolniczego w Białej Piskiej. W 1960 roku, gdy są już doświadczonymi nauczycielami ze znaczącym dorobkiem dydaktyczno-wychowawczym (Edward jest też po półrocznej praktyce rolniczej w Danii) powierzono im organizację i prowadzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej o kierunku Wiejskie Gospodarstwo Domowe w Malinowie k/ Działdowa. Prowadzenie tej specjalizacji spoczywa na barkach Heleny, mającej przygotowanie w tym kierunku, wyniesione z Liceum. Uzupełnia je w drodze samokształcenia i na specjalistycznych kursach nauczycielskich.

 

Z koleżankami w szkole średniej

Z koleżankami w szkole średniej

W pierwszych latach pracy

W pierwszych latach pracy

Już w 1963 w Malinowie powstaje w następna Zasadnicza Szkoła – Rachunkowości Rolnej, a w latach następnych rolnicza i hodowlana. W roku 1968 zbudowano dwa niewielki bloki mieszkalne, a w roku 1971 internat. Pozwoliło to uruchomić kształcenie na poziomie techników i w rezultacie w 1977 roku powstaje Zespół Szkół Rolniczych. Helena Nadratowska w roku 1968 kończy studia II stopnia na Wydziale Ekonomiki Rolnej w SGGW w Warszawie, i uzyskuje stopień magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa.

To głównie zasługą pracy Heleny i Edwarda Nadratowskich możliwy był rozwój szkoły w Malinowie i wykształcenie wielu rolników.

Na emeryturze 1996 r

Na emeryturze 1996 r

Edward Nadratowski umiera nagle w 1990 roku.
Helena w roku 1981 przechodzi na emeryturę, ale w szkole pracuje jeszcze do 1994 r. Obecnie mieszka w Olsztynie. Jej córka Jolanta Nadratowska-Kisiel jest lekarzem również w Olsztynie.

* Lidzbarska Szkoła Rolnicza, Lidzbark Warmiński 2001, s.85

Reklama