Anna Ostrowska z domu Maksymowicz, absolwentka Technikum – Rolniczo Łąkarskiego, rocznik 1971

ostrowskaUrodzona 28 sierpnia 1952 roku w Lidzbarku Warmińskim,
Córka Paulina, Absolwentka Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Pracę magisterską obroniła w Katedrze Łąkarstwa w 1976 r.
Hodowca traw pastewnych i gazonowych,
z 40 letnim stażem zawodowym.

Po studiach, zgodnie z uzyskanym wykształceniem, podjęła pracę w Zakładzie Doświadczalnym w Bartążku, który zajmował się hodowlą twórczą i zachowawczą traw oraz bobowatych drobnonasiennych, a organizacyjnie należał do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

W 2005 roku, w wyniku prywatyzacji hodowli powstała Spółka Hodowla Roślin Bartążek, w której Anna Ostrowska objęła funkcję Głównego Hodowcy i pełni ją do dnia dzisiejszego. W ciągu 40 lat pracy w hodowli osiągnęła spory dorobek naukowy, jest autorem, bądź współautorem 14 odmian traw w następujących gatunkach: tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, życica trwała tetraploidalna, życica trwała diploidalna pastewna i gazonowa, wiechlina łąkowa gazonowa. Najnowszym sukcesem hodowlanym z 2016 roku jest zarejestrowanie odmiany życicy wielokwiatowej Bakus.

Kolekcja traw na polu doświadczalnym Hodowli Roślin Bartążek 20.06.2007

Kolekcja traw na polu doświadczalnym Hodowli Roślin Bartążek 20.06.2007

Autorka katalogu traw i bobowatych drobnonasiennych HR Bartążek.
Podążając za słowami Anny Ostrowskiej: „Dzisiaj, z perspektywy ukończonych studiów i wykonywanego zawodu, ściśle powiązanego ze średnim wykształceniem stwierdzam, że nauczyciele technikum przygotowali mnie bardzo dobrze do wykonywanego zawodu, dając solidne podstawy”.

W maju,2016 roku, ASA

Anna Ostrowska (pierwsza z lewej) prezentuje gościom pole doświadczalne z okazji Jubileuszu 10 lecia Spółki 11.06.2015

Anna Ostrowska (pierwsza z lewej) prezentuje gościom pole doświadczalne
z okazji Jubileuszu 10 lecia Spółki 11.06.2015

 

Reklama