Anna Maria Bałuch-Małecka, absolwentka Liceum Ekonomicznego w ZSR, 1990 r.

baluchData i miejsce urodzenia: 12.04.1972, Lidzbark Warmiński

Doktor nauk rolniczych, adiunkt w Katedrze Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mąż Bartłomiej, dwóch synów Karol -11 lat i Patryk – 5 lat.
Jest absolwentką:
– Liceum Ekonomicznego w ZSR w Lidzbarku Warmińskim (1990),
– Wydziału Rolniczego ART w Olsztynie (1996)).

Po skończeniu studiów podjęła pracę w ówczesnym Zakładzie Łąkarstwa w macierzystej uczelni na stanowisko asystenta. W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Reakcja traw i roślin motylkowatych na sposób siewu oraz nawożenie mineralne” pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Benedyckiego prof. UWM. Po obronie awansowała na stanowisko adiunkta. Posiada na swoim koncie 20 publikacji naukowych. Jest promotorem 50 prac dyplomowych.

 

Dr Anna Bałuch-Małecka z prof. Kazimierzem Grabowskim na poletach z muskantem olbrzymim (Muscanthus giganteus)

Dr Anna Bałuch-Małecka z prof. Kazimierzem Grabowskim na poletach z miskantem olbrzymim (Miscanthus giganteus)

Reklama