Alina Kostyk z d. Abramczyk, absolwentka Technikum Rolniczo-Łąkarskiego 1966 r.

kostykUrodziłam się 6 maja 1947 roku w Woli Mieczysławskiej k/Lubartowa, ochrzczona w Kościele p.w. Św. Anny w Lubartowie.
Rodzice w 1949 r. przeprowadzili się na Warmię – Maruny k/Barczewa. Szkołę Podstawową ukończyłam w 1961 r. w Barczewie.
Po ukończeniu w 1966 r. Technikum Rolniczo-Łąkarskiego, odbyłam roczny staż pracy w IHiAR w Bartążku (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin). W latach 1967-1973 pracowałam w spółdzielczości wiejskiej w Olsztynie.

W roku 1968 rozpoczęłam zaoczne studia na Wydziale Rolniczym WSR w Olsztynie, po ich ukończeniu przeszłam do pracy w o/woj. Banku Rolnego w Olsztynie [po przekształceniu Bank Gospodarki Żywnościowej]. Pracowałam w Wydziałach Kredytowych obsługujących rolnictwo.
Po przemianach w 1989 r. rozpoczął się proces likwidacji PGR-ów, wtedy przeszłam do pracy na stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji Pracy.

Pracując w banku, podjęłam studia magisterskie na kierunku ekonomika rolnictwa w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
W 2003 roku przeszłam na etat związkowy (Przew. Komisji Zakładowej NSZZ „S” w BGŻ S.A.). Konieczne były częste wyjazdy do Warszawy, ale pomimo trudów podróżowania jak również problemów (zmiany organizacyjne, zwolnienia pracowników), ciągłych negocjacji z Pracodawcą, mile wspominam ten okres. Miałam możliwość poznania i współpracy ze wspaniałymi ludźmi.

Działalność społeczna

W Radzie Pracowników przy o/woj. BGŻ S.A. w Olsztynie (od lat 80-ych minionego wieku), następnie po zmianach w 1989 r. w Związku „Solidarność”.

Ponadto ukończyłam kurs do rad nadzorczych i pozytywnie zdałam egzaminy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych na członka rad nadzorczych. Przez pewien okres byłam członkiem Rady Nadzorczej w Olsztyńskich Cegielniach.
Za długoletnią pracę zawodową i społeczną zostałam odznaczona brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi.

Na emeryturę przeszłam w 2010 r. po prawie 44 latach pracy zawodowej.

Życie osobiste

Ślub w 1971 roku z Janem Kostyk, w 1972 r. urodziłam córkę Annę, która ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyszła za mąż za Tomasza i obdarzyli nas trójką wnucząt.

Przebywając na emeryturze zajmuję się działką, pomagam w miarę możliwości przy wnukach. Jeżdżę co roku na rajdy górskie. Pielgrzymuję z Duszpasterstwem Bankowców do Częstochowy na coroczne pielgrzymki.

W ostatnim okresie odkryłam historię swojej rodziny, gromadząc dane o przodkach do XVIII wieku.

Olsztyn, 2016-06-r. Alina Kostyk

Reklama