Artykuły i publikacje

Okruchy życia – ciąg dalszy. Wiersze Alicji Kosiedowskiej

okruchy-zyciaPod koniec 2021 r. został wydany drukiem kolejny tomik wierszy naszej emerytowanej nauczycielki pani Alicji Kosiedowskiej.

CZYTAJ DALEJ >


Na 100-lecie Niepodległej

Ten ważny jubileusz naszego państwa skłania do refleksji. Pierwsza, jaka mi przychodzi na myśl, to ta, że znałem i dobrze pamiętam wielu ludzi , którzy czynnie uczestniczyli w walce o realizację tego wiekopomnego dzieła.

CZYTAJ DALEJ >


Na 70 -lecie karolewskich szkół rolniczych 

W latach 1949 -2016 z Karolewa wyszło około 13500 absolwentów, posiadających rożne specjalności zawodów rolniczych. W latach 1978-1983 „odleciało” też 92 agropilotów, co jeśli chodzi o szkoły rolnicze, jest z pewnością ewenementem na skalę co najmniej europejską.

CZYTAJ DALEJ>


Jerzy Paukszto – nauczyciel, dyrektor, społecznik „od zawsze”

Jerzy Zbigniew Paukszto (ur.1939 r.) – to jedna z czołowych postaci olsztyńskiej oświaty rolniczej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku. Bezpośrednio po studiach na Wydziale Zootechnicznym ART w Olsztynie, w latach 1966-67 efektywnie kierował gospodarstwem szkolnym w Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim.

CZYTAJ DALEJ>


„Jak dobrze nam zdobywać góry”

bartold2Powyższy tytuł pochodzi z dawnej harcerskiej piosenki. To właśnie te słowa mógłby o sobie i swoich współtowarzyszach górskich wycieczek powiedzieć wiele razy Leszek Bartołd. W latach 1976-1981 uczył się w naszym Technikum. Był zdolnym, inteligentnym i bardzo dobrym uczniem. Ceniony i lubiany przez koleżanki i kolegów ze swojej klasy i szkoły. Lubili i szanowali go również nauczyciele.

CZYTAJ DALEJ >


Echo XI Zjazdu Absolwentów

lachaczW nieco spóźnionym terminie dotarł na naszą stronę list absolwenta z 1979 r., prof. dra hab. Andrzeja Łachacza, nawiązujący do artykułu A. Zapiska „Pozjazdowe refleksje”‚.

CZYTAJ DALEJ >


Pozjazdowe refleksje. O Zjazdach i jubileuszach 

Apolinary Zapisek

XI Zjazd Absolwentów związany z 70-leciem szkoły mamy za sobą. Wyrazy uznania i podziękowanie za jego zorganizowanie należą się panu dyrektorowi Adamowi Brodowskiemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu, w składzie: Katarzyna Romanowska, Jadwiga Bożyczko, Krystyna Wieromiej, Jerzy Niedźwiecki i Bronisław Pawliszyn.

CZYTAJ DALEJ


O narodzinach szkoły i ludziach, którzy ją budowali i rozwijali

(Z okazji 70-lecia szkoły i XI Zjazdu Absolwentów)

70- letnią historię naszej szkoły tworzyli ludzie – pracownicy i uczniowie, z których wielu zasługuje na to, aby pamięć o nich „ocalić od zapomnienia”. Nie sposób dziś wspominać ich wszystkich. Spróbujmy jednak pokazać sylwetki przynajmniej części tych, których los związał z tą placówką na wiele lat i którzy szkole tej poświęcili znaczną część samych siebie i swojego życia. Nigdy nie traktowali pracy w niej jako przykrego zrządzenia losu. Nie pracowali w niej wyłącznie dla doraźnych, osobistych korzyści. W historii szkoły i takie wypadki zdarzały się niestety, na szczęście rzadko.

CZYTAJ DALEJ


Komputer wśród łąk. Fotoreportaż Ryszarda Czerniawskiego, 1985r.

Już wkrótce oświata rolnicza na Warmii i Mazurach obchodzić będzie swoje 40-lecie. Jedną z zasłużonych rolniczych szkół jest Zespół Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim, ze specjalnością łąkarstwo. Historia szkoły sięga 1946 roku, kiedy to powołane zostało pierwsze gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego.

CZYTAJ DALEJ


Wrześniowe opowiadania

Wrzesień. Ten piękny miesiąc starszemu pokoleniu kojarzy się bardzo często z wojenną pożogą, heroiczną walką naszego narodu przeciw dwu najeźdźcom, bohaterskim i tragicznym Powstaniem Warszawskim. Tym sprawom poświęcone są dwa krótkie opowiadania pani Barbary Kreutzinger-Cywińskiej. Ich fabuła oparta jest o autentyczne przeżycia autorki i jej najbliższych. Pani Basi za utwory bardzo dziękujemy, a Czytelników zachęcamy do lektury. Na pewno dla wielu osób będzie ona wzruszająca.

CZYTAJ DALEJ


O „rewelacjach” pewnej publikacji – część II

„Moje 21 lat”  – to najobszerniejszy tekst w całej książce. Jest to wywiad R. Sutego z byłym dyrektorem szkoły, Wojciechem Kowalskim. Znajdujemy tam m.in. samousprawiedliwienia za upadek i zrujnowanie gospodarstwa szkolnego. Sugeruje on, że odpowiedzialnymi za tę katastrofę są robotnicy i kierownik gospodarstwa, burmistrz miasta i wójt gminy, anonimowi „dyrektorzy z Olsztyna” i zewnętrzne warunki ekonomiczne.

CZYTAJ DALEJ


O „rewelacjach” pewnej publikacji – część I

W 2011 roku, z okazji IX Zjazdu Absolwentów, wydano książkę pt. „Absolwenci i nauczyciele lidzbarskiego „Rolniczaka” ” pod redakcją Ryszarda Sutego. Na około 200 stronach opublikowano wspomnienia 25 absolwentów i byłego dyrektora . Obecny dyrektor Adam Brodowski przedstawił przyszłe zamierzenia Szkoły. Ponad 50 stron zajmuje dokumentacja (wykaz pracowników, wykaz absolwentów, kalendarium), prawie w całości odpisana, bez podania źródła, z publikacji Ryszarda Misiuna i Apolinarego Zapiska Lidzbarska Szkoła Rolnicza…

CZYTAJ DALEJ


Lidzbarska Szkoła Rolnicza. Zarys monograficzny 1946-2001

Okładka publikacji

Okładka publikacji

Okładka tylna publikacji

Okładka tylna publikacji

Opracowali:
Ryszard Misiun i Apolinary Zapisek

Lidzbark Warmiński 2001

Publikacja towarzysząca VIII Zjazdowi Absolwentów szkoły

130 stron

 Pobierz publikację w pdf >>


Recenzja publikacji „Lidzbarska Szkoła Rolnicza. Zarys monograficzny 1946-2001”
dr Teresa Pietraszek

Prezentowana książka została przygotowana z okazji 55-lecia istnienia jednej z najstarszych na Warmii i Mazurach szkół rolniczych – w Lidzbarku Warmińskim. Autorzy opracowania doskonale znają historię Szkoły, ponieważ są jej współ­twórcami. Pan mgr Apolinary Zapisek pracował w niej od 1957 roku, a w latach 1963 – 1985 był jej dyrektorem. Natomiast mgr Ryszard Misiun pracuje w szkole od 1969 roku, od 1985 roku do chwili obecnej jest jej wicedyrektorem.

CZYTAJ DALEJ…


Dlaczego zrujnowano gospodarstwo?

gospodarstwo budowaSprawnie działające gospodarstwo szkolne jest wizytówką szkoły rolniczej i wymownym dowodem, potwierdzającym jej pozycję oraz kompetencje w oczach uczniów, absolwentów i okolicznych rolników. Lidzbarskie gospodarstwo, z oborami, chlewniami…

CZYTAJ DALEJ…

Reklama