Z żałobnej karty

Aleksander Jankowski

Aleksander Jankowski

3 czerwca 2014 r.  zmarł w Ostródzie w wieku 86 lat jeden z pierwszych (ukończył tutejsze Liceum Rolnicze w 1950 r.) i  najbardziej zasłużonych absolwentów  naszej Szkoły, Aleksander Jankowski.  W Jego pogrzebowej uroczystości, oprócz najbliższej  Rodziny  i przyjaciół, uczestniczyła  liczna delegacja Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, wraz z dyrektorem – panem  Zdzisławem Szypulskim, a także wielu absolwentów i dawnych nauczycieli istniejącego tu wcześniej  Zespołu Szkół Rolniczych, którym w latach 1958-1982 kierował Aleksander Jankowski. W kondukcie pogrzebowym  uczestniczyły też historyczne sztandary reszelskiego Zespołu Szkół.

Pan Jerzy Paukszto na tle szkolnych sztandarów żegna zmarłego. Foto Marek Hryczuk

Pan Jerzy Paukszto na tle szkolnych sztandarów żegna zmarłego. Foto Marek Hryczuk

Żegnając na ostródzkim  cmentarzu Zmarłego, jego bezpośredni następca na stanowisku dyrektora, pan Jerzy Paukszto, mówił m.in. „Lata jego pracy to lata rozwoju Szkoły, ciągłej poprawy warunków bytowych uczniów, poprawy warunków pracy nauczycieli. W tym czasie powstał nowy internat, który w dalszym ciągu służy młodzieży. Rozbudowano budynek szkolny. Wprowadzono nowe kierunki kształcenia. Powstało  największe (ponad 1000 ha) w Polsce gospodarstwo szkolne,  jako baza szkoleniowa  praktycznego młodzieży. Z kilkuoddziałowej szkółki powstała  licząca się w kraju, kształcąca tysiące młodzieży placówka„.

Trzeba tu dodać, że przed objęciem kierownictwa Szkoły w Reszlu Aleksander Jankowski był nauczycielem  w innych szkołach rolniczych na Warmii i Mazurach – w Giżycku, Gródkach i Dobrocinie. Żyjący jeszcze absolwenci tamtych szkół z lat pięćdziesiątych wspominają go jako bardzo dobrego nauczyciela i wychowawcę, przyjaciela młodzieży, dobrze znającego praktyczną i teoretyczną stronę zawodu rolnika. Po 32 latach pracy w szkołach, w 1982 roku zostaje przeniesiony na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bęsi i tam do końca istnienia tej instytucji pracuje wydajnie nad wdrażaniem do praktyki rolniczej nowych, bardziej wydajnych technologii i organizacji produkcji.

Kondukt żałobny zmarłego. Foto: Marek Hryczuk

Kondukt żałobny zmarłego. Foto: Marek Hryczuk

Postać Aleksandra Jankowskiego wpisała się na twałe do historii polskiego rolnictwa na Warmii i Mazurach , w tym szczególnie do historii oświaty rolniczej.

 

Apolinary Zapisek

Reklama