Z żałobnej karty. Pamięci Witolda Minksztyma, naszego nauczyciela w latach 1959-1969

W dniu 11 listopada 2022 r. zmarł w Brwinowie Witold Minksztym, wybitny nauczyciel naszej szkoły w latach 1959 -1969 i metodyk nauczania przedmiotu hodowla zwierząt na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Jego nadzwyczaj pracowite i twórcze życie zasługuje na upamiętnienie.

Urodził się 23 października 1933 w rodzinie chłopskiej, w miejscowości Swikszczany na Wileńszczyźnie. Po II wojnie światowej, w ramach repatriacji rodzina jego osiedliła się w powiecie szczycieńskim. W latach 1947–1949 uczęszczał do Gimnazjum Rolniczego w Szczytnie, a maturę zdał w 1951 r. w Liceum Rolniczym II stopnia w Tczewie. Studia na Wydziałach  Zootechnicznych w Wyższych Szkołach we Wrocławiu i Krakowie ukończył w 1956 r. Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w wybranym zawodzie nauczyciela hodowli zwierząt stale pogłębiał i poszerzał na studiach podyplomowych i licznych kursach zawodowych.

Pracował najpierw w roku szkolnym 1956/57 w Technikum Rolniczym w Złotym Potoku, następnie w  latach 1957-1958 w Technikum Rolniczym w Reszlu. Jego ponadprzeciętne sukcesy dydaktyczne zostały dostrzeżone, gdy w latach 1959-1969 pracował w naszej szkole. Dzięki temu zaproponowano mu pracę krajowego metodyka w Centralnym Ośrodku Dydaktyki Przedmiotów Zawodowych w Szkołach Rolniczych, mającym swą siedzibę w Brwinowie oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych  w tamtejszym Zespole Szkół Rolniczych. Pracował tam do końca swojej działalności zawodowej, to jest do roku 2005.

W trakcie pracy zawodowej był też aktywnym działaczem społecznym, pracując na rzecz doskonalenia zawodowego rolników, zespołów przysposobienia rolniczego, wspólnoty parafialnej w Brwinowie. Często odwiedzał swoje strony rodzinne na Wileńszczyźnie, starał się pomagać mieszkającym tam Polakom. Był też emocjonalnie związany z naszą szkołą, o czym świadczy fakt, że wielokrotnie uczestniczył w zjazdach i spotkaniach absolwentów.

W pamięci naszej pozostanie jako dobry kolega i ofiarny, niezwykle pracowity nauczyciel.

W imieniu koleżanek i kolegów nauczycieli i absolwentów TRŁ w Lidzbarku Warmińskim z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku i swoim własnym.

Apolinary Zapisek

Reklama