Z żałobnej karty. Pamięci Wiktora Bednarczyka, absolwenta TRŁ z 1973 roku

bednarczykZ żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż 21 stycznia b.r. zmarł w Warszawie jeden ze znanych naszych absolwentów Wiktor Bednarczyk. Urodził się, wychowywał i kształcił na ziemi warmińsko-mazurskiej, ale od 40 lat, a więc przez większą część swojego życia związany był z Mazowszem. Kochał zarówno jedną, jak i drugą swoją małą ojczyznę.

Po ukończeniu w 1973 r. naszej szkoły przez prawie 44 lata pracował solidnie na różnych odpo-wiedzialnych stanowiskach. W trakcie pracy ukończył też z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Jego biogram zamieszczony jest w zakładce „znani absolwenci” niniejszego portalu. Od 40 lat był związany Ostrołęką. Od 1999 r. do końca życia był najdłużej urzędującym prezesem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w tym mieście. Jego ofiarna praca I długoletnie szczere zaangażowanie w sprawy miasta, tamtejszego powiatu, a wcześniej byłego województwa ostrołęckiego zostało nagrodzone m.in. honorową odznaką „Za Zasługi dla Miasta Ostrołęka”, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi, i innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

W uroczystym Jego pogrzebie 25 styczna b.r. w kościele Nawiedzenia NMP i na cmentarzu para-fialnym w Ostrołęce oprócz najbliższej rodziny, przyjaciół, kolegów i współpracowników uczestniczyło kilkuset mieszańców miasta, tych, którzy Go znali, szanowali i cenili. W prostych, a jednocześnie wzruszających kilkunastu zdaniach, w imieniu uczestniczącej w pogrzebie grupy absolwentów, własnym, a także piszącego te słowa pożegnał Zmarłego Jego przyjaciel i najbliższy kolega ze szkolnej ławy dr Mieczysław Rutkowski.

Ostatni raz rozmawiałem z Wiktorem przed kilku miesiącami, w czasie jubileuszowego Zjazdu Absolwentów w czerwcu 2016 r. Na pewno nie spodziewał się wówczas, że to ostatni Jego pobyt w szkole, z którą przez 5 młodzieńczych lat był związany. Ja zaś nawet przez ułamek sekundy nie mogłem pomyśleć, że będę pisał pośmiertne o Nim wspomnienie.

Cześć Jego pamięci!

Apolinary Zapisek
Lidzbark Warmiński, 28.01.2017 r.

Reklama