Z żałobnej karty. Pamięci Elżbiety Solarskiej z domu Sperskiej, absolwentki naszej szkoły z 1966 r.

W dniu 3 maja br. w wieku 72 lat zmarła Elżbieta Solarska, z domu Sperska, nasza absolwentka z 1966 r. W jej pogrzebie w dniu 8 maja, oprócz rodziny oraz licznych przyjaciół i znajomych, uczestniczyła też grupa absolwentów naszej szkoły, jej koleżanki i koledzy.

W ich imieniu i swoim własnym zmarłą pożegnał kolega z jej klasy Bronisław Pawliszyn. Obszerny fragment jego przemówienia przytaczamy poniżej:

 

„Pogrążeni w smutku, pragniemy być ze Zmarłą w jej ostatniej ziemskiej wędrówce na miejsce wiecznego spoczynku. Żegnamy dziś członka wspólnoty parafialnej, wspaniałą koleżankę, sąsiadkę, członka rodziny, matkę i babcię.

Elżbieta Solarska w mojej i koleżanek i kolegów pamięci pozostanie jako Ela Sperska.

Rodzice jej przybyli do Lidzbarka Warmińskiego w 1946 roku jako
repatrianci z Wileńszczyzny. Koleżanka Elżbieta przyszła na świat w 1947 roku i wychowywała się w rodzinie tzw. robotniczej. Od urodzenia aż do ostatnich dni życia była mieszkanką Lidzbarka Warmińskiego. Tu ukończyła szkołę podstawową i średnią.

Miała dwoje rodzeństwa, brata Józefa i siostrę Krystynę. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z nią 1 września 1961 roku, gdy zaczynaliśmy naukę w nieistniejącym dziś Technikum Rolniczo- Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim. Maturę zdawaliśmy w pamiętnym 1966 roku, gdy uroczyście obchodzono Tysiąclecie naszego państwa i XX-lecie naszej szkoły.

Koleżankę Elżbietę pamiętamy jaka cichą, spokojną i bardzo kulturalną, życzliwą i koleżeńską. Taką ją zapamiętali też ówcześni, żyjący jeszcze nasi nauczyciele: dyrektor szkoły pan Apolinary Zapisek, jego małżonka Eugenia Zapisek, pani Małgorzata Chodunaj – polonistka, pani Barbara Kreutzinger-Cywińska – nauczycielka historii, pan Witold Minksztym – nauczyciel hodowli zwierząt, pani Alina Saletis – nauczycielka języka rosyjskiego i niemieckiego.

Koleżanka Elżbieta po maturze mając dyplom technika rolnika ze specjalnością w łąkarstwie, rozpoczęła pracę w obsłudze rolnictwa. Przez długie lata pracowała w Centrali Nasiennej w Lidzbarku Warmińskim, w dziale handlowym. Zdobyta w czasie nauki wiedza przydała się jej w pracy. Była dobrym fachowcem.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie zjazdów absolwentów. Koleżanka Elżbieta zawsze, gdy tylko mogła, uczestniczyła w nich. Choroba nie pozwoliła jej uczestniczyć w zjeździe absolwentów zorganizowanym z okazji 70-lecia szkoły w 2016 roku, chociaż wiemy że bardzo chciała się spotkać z koleżankami i kolegami z dawnych, szkolnych lat.

Ela była dobrym człowiekiem, o czym świadczy fakt przybycia na uroczystości pogrzebowe tak licznej rzeszy ludzi.

Droga Elżbieto, w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze jako niezwykle serdeczna koleżanka.

Spoczywaj w pokoju.”

Lidzbark Warmiński, w maju 2019

Reklama