Z żałobnej karty. Pamięci Bronisław Mirona Seniuka, absolwenta naszego Technikum z 1961 r.

seniuk6 listopada br. zmarł w Lublinie w wieku 76 lat Bronisław Miron Seniuk. To jeden z nielicznych absolwentów naszej szkoły, który po maturze swój los związał z kierunkiem humanistycznym. Studiował historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ze swoją szkołą średnią był jednak emocjonalnie związany do końca życia. Jego nota biograficzna zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest również dostępna na naszej witrynie w zakładce „Znani absolwenci„. Przed dwoma laty nadesłał też ciekawy list ( patrz zakładka „Wspomnienia„), w którym przypomina wszystkie koleżanki i kolegów ze swojej klasy, a także wszystkich swoich nauczycieli. Pisze też m.in. „Pracę zmieniałem często, niestety. Najdłużej, w ostatnich dziesięcioleciach, pracowałem w Pracowniach Konserwacji Zabytków i Biurze Dokumentacji Zabytków. Piękniejszej pracy nie mogłem wymarzyć. Niektóre tytuły moich publikacji znajdują się na stronach internetowych naukowych instytutów polskich, ukraińskich i niemieckich; jeden – w polskiej encyklopedii.”

Warto też dodać, że jest autorem około 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych, dotyczących unikalnych zabytków i i ich konserwacji.

Bronka wspominam jako człowieka prawego, szlachetnego, pracowitego, niosącego w potrzebie chętnie pomoc bliźnim. Wiem też z rozmów, jakie prowadziłem z nim w ostatnich latach, że bardzo się troszczył o los i przyszłość kraju, z którego wywodzili się jego przodkowie, jak i tego, w którym się wychował, uczył i dla którego niemal do ostatnich swoich dni pracował.

Cześć Jego Pamięci !

Apolinary Zapisek

Reklama