Z żałobnej karty. Pamięci Andrzeja Kowalskiego, byłego kierownika internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim

W tragicznej dla całego naszego kraju jesieni 2020 r. odchodzą również ludzie, związani z naszą szkołą. W  zaledwie 40 dni (26 października – 4 grudnia br.) pożegnaliśmy trzy osoby (dwóch absolwentów i jednego nauczyciela). W dniu 4 grudnia br. zmarł Andrzej Kowalski, były długoletni kierownik internatu. Urodził się 22 lipca 1944 r. w Brańszczyku, powiat Wyszków. Był synem ziemi mazowieckiej. Drugą jego małą ojczyzną była Warmia. Tu wraz z żoną Barbarą założyli rodzinę i wychowali dwóch wspaniałych synów Roberta i Pawła.

W historii naszej szkoły był jednym  z najbardziej wartościowych jej  pracowników. Szlachetne przymioty jego serca i umysłu przez wiele lat wpływały na kształtowanie osobowości wielu uczniów i uczennic. Był wysoko ceniony zarówno przez współpracowników jak i uczniów. Pracował od roku 1967 na stanowisku wychowawcy, a od 1973 r. do 2000 r. pełnił funkcję kierownika internatu. Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze do 2008 roku na części etatu nauczycielskiego. Zawsze bardzo  poważnie i wyjątkowo odpowiedzialnie traktował swoje obowiązki, a jego przełożeni mogli zawsze w pełni na nim polegać. Wysoka kultura osobista, nadzwyczajna uczciwość, wrodzone poczucie taktu,  poszanowanie godności osobistej oraz równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów i podległych pracowników zapewniały mu wysoki autorytet i należny szacunek ze strony młodzieży, współpracowników, podwładnych i przełożonych.  Na ile było to możliwe, pracę wychowawczą opierał na samorządzie młodzieży.

Bardzo dbał o warunki bytowe młodzieży, a zwłaszcza o racjonalne wyżywienie, prowadząc np. uprawę warzyw na potrzeby stołówki, czy też tucz przystołówkowy, mimo że prace te nie wchodziły w zasadzie w zakres jego obowiązków.

Oprócz pracy w internacie realizował też część etatu dydaktycznego, ucząc mechanizacji rolnictwa, prowadząc naukę jazdy na motocyklu. Przez wiele lat prowadził też kółko fotograficzne. Liczne zdjęcia jego autorstwa, bądź też wykonane pod jego kierunkiem, wykorzystano w Zarysie monografii naszej szkoły, wydanej w 2001 r. oraz na niniejszej stronie internetowej.

Stale doskonalił swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W latach 1978 – 1982 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy i otrzymał tam  dyplom magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Za wybitne osiągnięcia w pracy był wielokrotnie nagradzany, w tym  Nagrodą I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1976). Był też odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979) i Złotym Krzyżem Zasługi (1987).

W 2016 roku jego biogram opublikowano w Encyklopedii Warmii i Mazur w kategorii Oświata.

W imieniu i z upoważnienia będących jeszcze przy życiu współpracowników Technikum Rolniczo-Łąkarskiego i Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, licznych absolwentów oraz swoim własnym, składam wyrazy najgłębszego współczucia Jego Małżonce Pani Barbarze oraz synom Panom Robertowi i Pawłowi. Będziemy o Nim pamiętać do końca naszych dni.

Cześć Jego pamięci.

Lidzbark Warmiński, w grudniu 2020 r.

Apolinary Zapisek

Reklama