Wspomnienie z okazji Święta Zmarłych 2015 r.

Spośród osób, związanych z historią naszej szkoły, w ostatnim roku odeszli niżej wymienieni absolwenci i nauczyciele:

Ryszard Buła (1946-2014)
bula
Absolwent z 1967 r., zmarł w Częstochowie 29 listopada 2014 r.

Irena Brzezicka, z domu Bednarczyk (1947-2015)
brzezicka
Absolwentka z 1966 r., zmarła w Warszawie 19 stycznia 2015 r.

Marian Rusiecki (1930-2015) 
rusiecki
Absolwent z 1952 r., zmarł w Olsztynie 20 lutego 2015 r.

Jan Wyżykowski (1940-2015)
Absolwent z 1959 r., zmarł w Olsztynie 2 października 2015 r.

Jan Bednarek
Nauczyciel dochodzący w latach 1967-2000, organizator szkolnych zespołów muzycznych i szkolnej orkiestry dętej, zmarł w Lidzbarku Warmińskim

Jerzy Wierzbicki (1930-2015)
Nauczyciel dochodzący w latach 1968-1970, zmarł w Lidzbarku Warmińskim 18 września 2015 r.

Cześć Ich Pamięci!

Reklama