Uwaga Absolwenci Lidzbarskich Szkół Rolniczych!

Celem wzbogacenia naszej strony internetowej, otwieramy nowy dział tematyczny: „Biogramy absolwentów”. Zapraszamy absolwentów, ich potomków i przyjaciół do nadsyłania biogramów i bardzo prosimy o dołączenie co najmniej jednego zdjęcia.
Przypomnienie losów i osiągnięć naszych uczniów może przyczynić się do ożywienia koleżeńskich więzi, młodzieńczych wspomnień i pokazać autentyczny dorobek zawodowy i społeczny wychowanków naszej szkoły.

Dzisiaj w tematycznych serwisach internetowych, łącznie z naszym, można znaleźć skrócone biogramy zaledwie 7 naszych absolwentów. Jest to wprawdzie najwięcej ze szkół rolniczych na Warmii i Mazurach, ale naszym zdaniem to stanowczo za mało, jak na kilka tysięcy naszych absolwentów i wielu spośród nich z poważnymi osiągnięciami. Ten dorobek w interesie społecznym warto i trzeba pokazać, aby uchronić go od mroku niepamięci.

Prosimy zatem Państwa o nadsyłanie krótkich życiorysów, przedstawiających drogę życiową i osiągnięcia po ukończeniu naszej szkoły.

Warto, aby znalazły się w nich informacje takie, jak:

• data i miejsce urodzenia,
• szkoły do której absolwent uczęszczał, z podaniem lat
• ciekawsze fakty z tego okresu,
• przebieg pracy zawodowej i ewentualnej działalności społecznej,
• zainteresowania pozazawodowe i ewentualne ciekawostki
• ważniejsze odznaczenia i nagrody i ewentualne osiągnięcia naukowe.

Treść, formę i stopień szczegółowości pozostawiamy jednak do całkowitego uznania autorów. Materiał ten na pewno zainteresuje Waszych przyjaciół i krewnych, a w przyszłości być może również historyków warmińsko-mazurskiej ziemi.

Będzie to swego rodzaju biograficzny słownik absolwentów naszej szkoły, opracowany na przypadający w 2016 r. roku jubileusz siedemdziesięciolecia jej powstania. Może to być ciekawe i wyjątkowe, nasze wspólne opracowanie, jakim zapewne nie dysponuje dotychczas żadna inna szkoła.

Korespondencję i ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

redakcja@lidzbark-rolnicza.pl

REDAKCJA

PS. Pomyślmy też, może w tę siedemdziesiątą rocznicę powstania szkoły powinniśmy jakimś trwałym znakiem, np. pamiątkową, bezimienną tablicą albo obeliskiem uczcić pamięć nieżyjących absolwentów i pracowników szkoły . Tak wielu z Nich już odeszło… A przecież pamiętamy o Nich. Oczekujemy w tym temacie na propozycje naszych Czytelników.

Reklama