Nasze absolwenckie „Who is who”

Wcześniej informowaliśmy, że z okazji 70-tej rocznicy powstania naszej szkoły została na naszym portalu uruchomiona zakładka „Znani absolwenci” .Będzie to swoiste nasze absolwenckie „Kto jest kim”. Zebrano tam z różnych źródeł już wcześniej 19 biogramów naszych absolwentów. W ostatnich dniach dołączono 4 noty biograficzne koleżanek i kolegów kończących naszą szkołę w różnych latach. Odnosi się wrażenie, że życie i praca każdego z nich ułożyło się pomyślnie i to cieszy. W pracy zawodowej i społecznej zrobili wiele dobrego dla naszego wspólnego pożytku. Są to: Ania Bauch-Małecka, Jadzia Bożyczko z domu Zapaśnik, Heniek Kacprzyk i Bronek Seniuk. Więcej można się o nich dowiedzieć na w/w zakładce.
Czyje kolejne noty biograficzne pojawią się w naszym „Kto jest Kim” ?

01.05.2016

kacprzyk bozyczko baluch seniuk

Reklama