Dzień Absolwenta na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

publikacjaJuż po raz szósty 12 września br. był obchodzony Dzień Absolwenta na olsztyńskim uniwersytecie. Imprezę tę organizuje wyjątkowo sprawnie działający na tej Uczelni Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM, kontynuujący tradycje wcześniej istniejącego Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej. Z tej okazji została wydana pod redakcją prof. dra hab. Andrzeja Farugi i dra Bolesława Pilarka obszerna publikacja pt. „Olsztyn Uniwersytecki. Nauka, praktyka, absolwenci”. Zamieszczono tam również 4 artykuły piszącego te słowa, poświęcone problematyce historii oświaty rolniczej na Warmii i Mazurach i ludziom z nią związanym . Są to:
1. „Współpraca szkół rolniczych Warmii i Mazur z kortowską uczelnią”, s.250-258
2. „Byłem studentem pierwszego Rektora WSR w Olsztynie”, s. 550-53.
3. „Jego celem był stały rozwój szkół rolniczych”, s.561-568
4. „Primus inter pares ze Smolajn”, s.583-587

Książka ta jest dostępna w bibliotece Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w tym mieście. Jest też do nabycia (cena 30 zł) w Fundacji im. M. Oczapowskiego, Olsztyn , Heweliusza15, tel. 89 523 4969.

W czasie uroczystości, w której wzięło udział kilka roczników absolwentów z różnych wydziałów JM Rektor prof. dr Ryszard Górecki przedstawił dorobek i perspektywy Uniwersytetu. Wręczono też uczelniane odznaczenia kilku absolwentom, a także statuetki studenta „Primus Inter Pares” absolwentom wyróżniającym się współpracą ze Stowarzyszeniem. Wśród trzecch osób nagrodzonych tym wyróżnieniem, dwie to osoby związane z historią naszej lidzbarskiej szkoły. Są to: Michał Bukowski, były dyrektor ZSR w Smolajnach, absolwent TRŁ w Lidzbarku Warmińskim 1966 r. i moja skromna osoba.

czasopismoWarto też dodać, że tak aktywie działającego stowarzyszenia absolwentów nie ma żadna uczelnia w Polsce. Organizacja ta prezentuje się na portalu www.uwm.edu.pl/stowarzyszenie . Dodajmy, że Stowarzyszenie to już od 1994 r. wydaje kwartalnik „5 plus X”. W piśmie tym w ostatnich numerach opublikowano materiały o kilku absolwentach naszej szkoły. Z ważniejszych to niżej podpisanego „Anna i Michał Bukowscy. Doskonalenie Szkoły i Siebie” i „Nauczyciel, wizytator, Działacz Oświatowy” – to o Czesławie Kiszkurno (absolwent z 1951) i Mariana Jechny – (absolwent z 1955) „W technikum, na uczelni i w PGR/ach”.

Apolinary Zapisek, 02.10.2015

PS. Może warto też zauważyć, że w wyżej wymienionej publikacji wymieni są też absolwenci naszej szkoły ( s. 257), pełniący aktualnie na uczelni stanowiska profesorów zwyczajnych, zamieszczono także tam ich zdjęcia. Są to:

cymerman

Prof. zw. Ryszard Cymerman, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

Prof. zw. Stefan Grzegorczyk

Prof. zw. Stefan Grzegorczyk, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni

Prof. zw. Andrzej Łachacz

Prof. zw. Andrzej Łachacz, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Reklama