Będzie Zjazd Absolwentów

Absolwent naszej szkoły, pan Bronisław Pawliszyn, przesłał nam wiadomość z prośbą o zamieszczenie jej na naszej stronie internetowej, o tym, że 25 czerwca 2016 roku z okazji 70-lecia powstania szkoły odbędzie się

XI Zjazd Absolwentów wszystkich roczników Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.

W dniu 2 października 2015 r. odbyło się drugie spotkanie zespołu organizacyjnego z udziałem pana dyrektora Adama Brodowskiego. Uczestnikami tego spotkania spośród absolwentów byli: Jadwiga Bożyczko, Jerzy Niedźwiecki, Krystyna Wieromiej Lewalska, Bronisław Pawliszyn.

W nadesłanej wiadomości podano, że „bliższe informacje zostaną podane w najbliższym czasie”. Do komunikatu tego dołączono zdjęcia z odbytych spotkań organizacyjnych.

zjazd2016_1

Jadwiga Bożyczko i Jerzy Niedźwiecki podczas pierwszego spotkania (Fot. Bronisław Pawliszyn)

 

Spotkanie drugie. Od lewej Bronisław Pawliszyn, Krystyna Wieromiej Lewalska, Jerzy Niedźwiecki, Jadwiga Bożyczko, dyrektor Adam Brodowski

Spotkanie drugie. Od lewej Bronisław Pawliszyn, Krystyna Wieromiej Lewalska, Jerzy Niedźwiecki, Jadwiga Bożyczko, dyrektor Adam Brodowski

 

Zespołowi życzymy powodzenia w przygotowywaniu Zjazdu .

Redakcja

Reklama